Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Hospodár zodpovedne
Vyrábaj zodpovedne
Nakupuj zodpovedne

Ako vlastník lesa

Certifikujete si postupy hospodárenia a získajte prístup k celosvetovému trhu s certifikovanými výrobkami.

VIAC

 

Ako organizácia

Nakupujte PEFC certifikovanú surovinu a vyrábajte výrobky z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom.

VIAC

 

Ako spotrebiteľ

Pri kúpe nábytku, papiera a ostaných výrobkov z dreva vyhľadávajte výrobky označené logom PEFC.

VIAC

 

Všetky novinky
PEFC novinky
Národné novinky

USGBC akceptuje PEFC drevo v zelenom stavebníctve

May 05 2016 Hnutie zeleného stavebníctva - od architektov a staviteľov až po projektantov teraz môže...
MORE

Stretnutie členov PEFC 2016

May 05 2016 V dňoch 27.-29.apríla sa v švajčiarskej Ženeve uskutočnilo stretnutie členov PEFC. V rámci...
MORE

PEFC Slovensko na celoštátnej poľovníckej výstave

May 05 2016 Celoštátna poľovnícka výstava Poľovníctvo a príroda 2016 poskytuje priestor pre združenie PEFC...
MORE

USGBC akceptuje PEFC drevo v zelenom stavebníctve

May 05 2016 Hnutie zeleného stavebníctva - od architektov a staviteľov až po projektantov teraz môže...
MORE

Prvá PEFC certifikovaná budova v Škandinávii

Apr 04 2016 Prvý PEFC certifikovaný obytný dom „Mäihä"  bude dokončený v Seinäjoki vo Fínsku v júli...
MORE

Medzinárodný deň lesov

Apr 04 2016 Prvý jarný deň oslavoval Brusel medzinárodný deň lesov spojený s otvorením ohromujúcej výstavy...
MORE

PEFC Slovensko na celoštátnej poľovníckej výstave

May 05 2016 Celoštátna poľovnícka výstava Poľovníctvo a príroda 2016 poskytuje priestor pre združenie PEFC...
MORE

Stretnutie členov PEFC 2016

May 05 2016 V dňoch 27.-29.apríla sa v švajčiarskej Ženeve uskutočnilo stretnutie členov PEFC. V rámci...
MORE

Memorandum o spolupráci

Apr 04 2016 Memorandum o vzájomnej spolupráci s cieľom zvýšiť vzájomnú informovanosť, účasť na programoch a...
MORE

Výhody PEFC certifikácie

  


Pozrite si informačné video, ktoré prezentuje základné princípy PEFC certifikácie a jej výhody pre všetky záujmové skupiny

 

VIAC

PEFC certifikované

 

Svet

Výmera lesov: 272 mil. ha
Počet C-o-C: 17 787

SR

Výmera lesov: 1,249 mil. ha
Počet C-o-C: 60

 (február, 2016)

VIAC

PEFC je najväčší systém certifikácie lesov vo svete.

 

PEFC Slovensko je národný riadiaci orgán PEFC v SR a správca Slovenského systému certifikácie lesov.

 

VIAC

Zasielanie noviniek PEFC

Vaša e-mailová adresa