Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Hospodár zodpovedne
Vyrábaj zodpovedne
Nakupuj zodpovedne

Ako vlastník lesa

Certifikujete si postupy hospodárenia a získajte prístup k celosvetovému trhu s certifikovanými výrobkami.

VIAC

 

Ako organizácia

Nakupujte PEFC certifikovanú surovinu a vyrábajte výrobky z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom.

VIAC

 

Ako spotrebiteľ

Pri kúpe nábytku, papiera a ostaných výrobkov z dreva vyhľadávajte výrobky označené logom PEFC.

VIAC

 

Všetky novinky
PEFC novinky
Národné novinky

Politika kvality PEFC Slovensko

Aug 08 2016 Politika kvality PEFC Slovensko definuje význam a úlohy PEFC certifikácie a popisuje základné...
MORE

Prvá medzinárodná konferencia PEFC zameraná na politiky EÚ

Jul 07 2016 Chcete sa dozvedieť viac o politike EÚ v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania lesov? Máte...
MORE

Deň zmeny - spoločne pri podpore environmentálnej výchovy

Jul 07 2016 Deň zmeny – podujatie, ktoré každoročne organizuje Mondi SCP a.s., členská organizácia PEFC...
MORE

Prvá medzinárodná konferencia PEFC zameraná na politiky EÚ

Jul 07 2016 Chcete sa dozvedieť viac o politike EÚ v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania lesov? Máte...
MORE

USGBC akceptuje PEFC drevo v zelenom stavebníctve

May 05 2016 Hnutie zeleného stavebníctva - od architektov a staviteľov až po projektantov teraz môže...
MORE

Prvá PEFC certifikovaná budova v Škandinávii

Apr 04 2016 Prvý PEFC certifikovaný obytný dom „Mäihä"  bude dokončený v Seinäjoki vo Fínsku v júli...
MORE

Politika kvality PEFC Slovensko

Aug 08 2016 Politika kvality PEFC Slovensko definuje význam a úlohy PEFC certifikácie a popisuje základné...
MORE

Deň zmeny - spoločne pri podpore environmentálnej výchovy

Jul 07 2016 Deň zmeny – podujatie, ktoré každoročne organizuje Mondi SCP a.s., členská organizácia PEFC...
MORE

PEFC Slovensko na celoštátnej poľovníckej výstave

May 05 2016 Celoštátna poľovnícka výstava Poľovníctvo a príroda 2016 poskytuje priestor pre združenie PEFC...
MORE

Výhody PEFC certifikácie

  


Pozrite si informačné video, ktoré prezentuje základné princípy PEFC certifikácie a jej výhody pre všetky záujmové skupiny

 

VIAC

PEFC certifikované

 

Svet

Výmera lesov: 272 mil. ha
Počet C-o-C: 17 787

SR

Výmera lesov: 1,249 mil. ha
Počet C-o-C: 60

 (február, 2016)

VIAC

PEFC je najväčší systém certifikácie lesov vo svete.

 

PEFC Slovensko je národný riadiaci orgán PEFC v SR a správca Slovenského systému certifikácie lesov.

 

VIAC

Zasielanie noviniek PEFC

Vaša e-mailová adresa