Partneri - Partneri

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Partneri

lesostavLesostav Nitra, a.s.
Piaristická 1
949 01 Nitra

tel:   037 6525266
e-mail: sekretariat@lesostavnr.sk
web: www.lesostavnr.sk


 
logo halaliHalali, n.o.
Slovenských partizánov 1131/51
017 01 Považská Bystrica

tel: 042 4260512
e-mail: halali@halali.sk
web: www.halali.sk

 
spk
 
 
Slovenská poľovnícka komora
Štefánikova 10
811 05 Bratislava

tel: 02 57203311 
 
 
 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
logo_veolia
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica

tel: 048 4327111
e-mail: info@stvps.sk
web: www.stvps.sk
 
 

msa
 
Múzeum vo Svätom Antone
969 72 Svätý Anton

tel: 045 6913932
 
 
 
 
 
 
 
Lesnícke náradie GRUBE s.r.o.logo grube
Kúpeľná 2
962 37 kováčová
tel: 045 5322799
 

PEFC certifikované

Svet

Výmera lesov: 318,8 mil. ha
Počet C-o-C: 11 741

SR

Výmera lesov: 1,217 mil. ha
Počet C-o-C: 124

(september, 2019)

 >Viac...

Dokumenty SFCS

Slovenský systém certifikácie lesov predstavuje súbor dokumentov, ktoré sú kompatibilné s požiadavkami Rady PEFC a medzinárodne uznané týmto systémom. 

> Viac...

Logo PEFC

Logo PEFC a značky PEFC sú celosvetovo registrované obchodné značky, ktoré pomáhajú identifikovať výrobky, ktoré pochádzajú z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom a podporovať ich predaj.

> Viac...