Orgány - Orgány

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Orgány

Valné zhromaždenie PEFC Slovensko

VZ je najvyšším orgánom PEFC SK. Je tvorené delegátmi členských komôr:
  • Komora vlastníkov (užívateľov) lesov
  • Komora spracovateľov dreva
  • Komora ostatných záujmových skupín


Predseda PEFC Slovensko

Ing. František Štulajter, CSc.


Podpredsedovia PEFC Slovensko

Ing. Miroslav Skladaný

Ing. Luděk Heralt, PhD.

doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka


Národný sekretár PEFC Slovensko

doc. Ing. Hubert Paluš, PhD.


Rada PEFC Slovensko

Komora vlastníkov (užívateľov) lesov:

Ing. Miroslav Skladaný
Ing. Ján Andráš
Ing. et Ing. Filip Kuffa


Komora spracovateľov dreva:

Ing. Luděk Heralt
Mgr. Miroslava Podstavková
Ing. Milada Macholová


Komora ostatných záujmových skupín:

doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka
Ing. Štefan Orolin
Ing. Igor Olajec


Dozorná rada PEFC Slovensko

Ing. Ľubomír Ivan
Ing. Ján Vanka
Jozef Minárik


Rozhodcovská komisia

prof. Ing. Július Novotný, CSc.
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Ing. Peter Fleischer, PhD.
Ing. Marianna Matajová
Ing. Alexander Králik
Ing. Ján Malko, CSc.

PEFC certifikované

Svet

Výmera lesov: 318,8 mil. ha
Počet C-o-C: 11 741

SR

Výmera lesov: 1,217 mil. ha
Počet C-o-C: 124

(september, 2019)

 >Viac...

Dokumenty SFCS

Slovenský systém certifikácie lesov predstavuje súbor dokumentov, ktoré sú kompatibilné s požiadavkami Rady PEFC a medzinárodne uznané týmto systémom. 

> Viac...

Logo PEFC

Logo PEFC a značky PEFC sú celosvetovo registrované obchodné značky, ktoré pomáhajú identifikovať výrobky, ktoré pochádzajú z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom a podporovať ich predaj.

> Viac...