Kontakt - Kontakt

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Kontakt

kontaktPEFC Slovensko

T. G. Masaryka 24

960 01 Zvolen

Tel: +421 (0) 45 5206 444

Fax: +421 (0) 45 5206 050

e-mail: info@pefc.sk

 

Kontaktná osoba

doc. Ing. Hubert Paluš, PhD.

národný sekretár

Tel: +421 (0) 45 5206 444

Mobil: +421 (0) 905207477

Fax: +421 (0) 45 5206 050

e-mail: info@pefc.sk

PEFC certifikované

Svet

Výmera lesov: 318,8 mil. ha
Počet C-o-C: 11 741

SR

Výmera lesov: 1,217 mil. ha
Počet C-o-C: 124

(september, 2019)

 >Viac...

Logo PEFC

Logo PEFC a značky PEFC sú celosvetovo registrované obchodné značky, ktoré pomáhajú identifikovať výrobky, ktoré pochádzajú z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom a podporovať ich predaj.

> Viac...