Členovia - Členovia

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Členovia

clenoviaČlenovia PEFC SK sú zaradení do jednej z troch komôr:

  • Členská komora vlastníkov (užívateľov) lesov.
  • Členská komora spracovateľov dreva.
  • Členská komora ostatných záujmových skupín.


Členská komora vlastníkov (užívateľov) lesov

Lesy Slovenskej republiky, š. p.

 

web stránka

Štátne lesy TANAP

 

web stránka

Vojenské lesy a majetky SR, š. p.

 

web stránka

Lesopoľnohospodársky majetok, š. p

 

TU – Vysokoškolský lesnícky podnik

 

web stránka

UNIFORST, spol. s r.o.

 

Členská komora spracovateľov dreva

Slovwood Ružomberok a. s.

  web stránka

Spektrum s. r. o.

   

Mondi SCP, a.s.

  web stránka

Amico Drevo, spol. s r.o.

  web stránka

DYHA TIROLA s.r.o.

  web stránka

Členská komora ostatných záujmových skupín

Združenie obecných lesov SR

 

web stránka

Únia regionálnych združení
vlastníkov neštátnych lesov

 

web stránka

Združenie vlastníkov spoločenstevných
a súkromných lesov Banskobystrického kraja

 

Slovenská lesnícka komora

 

web stránka

Národné lesnícke centrum

 

web stránka

Odborový zväz Drevo, lesy, voda

 

web stránka

Technická univerzita vo Zvolene

 

web stránka

Združenie lesníkov a ochrancov prírody Tatier

LESMEDIUM SK, s.r.o.

 

web stránka

Kompletný zoznam kontaktov na členov PEFC SK.

PEFC certifikované

Svet

Výmera lesov: 318,8 mil. ha
Počet C-o-C: 11 741

SR

Výmera lesov: 1,217 mil. ha
Počet C-o-C: 124

(september, 2019)

 >Viac...

Dokumenty SFCS

Slovenský systém certifikácie lesov predstavuje súbor dokumentov, ktoré sú kompatibilné s požiadavkami Rady PEFC a medzinárodne uznané týmto systémom. 

> Viac...

Logo PEFC

Logo PEFC a značky PEFC sú celosvetovo registrované obchodné značky, ktoré pomáhajú identifikovať výrobky, ktoré pochádzajú z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom a podporovať ich predaj.

> Viac...