PEFC

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PEFC

pefc

 

PEFC (Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém) je svetovo najväčší systém certifikácie lesov. Prostredníctvom svojich štandardov systém zabezpečuje, aby všetky environmentálne, sociálne a ekonomické prínosy lesov mohli využívať súčasné i budúce generácie.

 

 

Čo je PEFC?

pefc1Cieľom medinárodnej organizácie PEFC je podpora trvalo udržateľného obhospodarovania lesov prostredníctvom certifikácie nezávislou organizáciou.
> Viac...

PEFC Slovensko

PEFC Slovensko je záujmové združenie právnických osôb, ktorého cieľom je podpora trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, spotreba dreva ako ekologicky obnoviteľného zdroja, výrobkov z dreva, ochrany prírody a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti.