Zúčastnite sa PEFC týždňa certifikácie lesov 2017 v Helsinkách
14. augusta 2017

Zúčastnite sa PEFC týždňa certifikácie lesov 2017 v Helsinkách

„Making certification SMART“ je mottom tohtoročného dialógu záujmových skupín, ktorý sa bude konať 16. – 17. novembra 2017 v rámci týždňa PEFC certifikácie lesov vo fínskych Helsinkácblank.

V súčasnosti je dostupné široké spektrum aplikácií a technológií, ktoré sa využívajú pri riešení každodenných problémov súvisiacich s mapovaním, monitorovaním a obhospodarovaním lesných zdrojov, transparentnosťou dodávateľských reťazcov lesných produktov, alebo hľadaním nových spôsobov spolupráce medzi záujmovými skupinami.

Podujatie ponúka možnosť všetkým záujemcom o najnovšie technológie a inovatívne novinky používané v lesníctve a drevospracujúcom priemysle zúčastniť sa dvojdňového dialógu záujmových skupín. Jeho cieľom je prepojiť zástupcov lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu s poskytovateľmi najnovších technologických noviniek a expertov na certifikáciu lesov a hľadať spôsoby na ich využívanie pri podpore certifikačných aktivít. Súčasťou dvojdňového stretnutia je konferencia a exkurzia s názornými ukážkami používaných technológií.

Úvodné stretnutie účastníkov sa začína recepciou 15. novembra 2017 o 18:30.

Registrácia na podujatie

Prihláste sa na

odber newsletteru