13. mája 2019

Zapojte sa do globálnych konzultácií k štandardom spotrebiteľského reťazca a značky PEFC

PEFC pozýva všetky záujmové skupiny pripomienkovať revidované medzinárodné štandardy - PEFC spotrebiteľský reťazec lesných produktov a pravidlá pre používanie loga PEFC. Oba štandardy vstupujú do poslednej fázy procesu pravidelnej revízie, v ktorej sa umožňuje širokej odbornej i laickej verejnosti vyjadriť svoj názor a zaslať pripomienky k aktualizovaným požiadavkám. Vaše podnety a návrhy pomôžu zabezpečiť, aby štandardy naplnili očakávania a potreby používateľov.

Oba dokumenty sú k dispozícii prostredníctvom online konzultačného formulára. Pripomienky je možné zasielať do 9. júla 2019.

 Chcete vedieť viac? 

Počas obdobia konania konzultácií pripravuje Medzinárodná Rada PEFC k navrhovaným zmenám online semináre, ktoré budú prebiehať v nasledujúcich termínoch:

  • 29. mája, 14.00 - 15.30
  • 3. júna, 11.00 - 12.30
  • 3. júla, 11.00 - 12.30

Prihláste sa na online seminár

Spotrebiteľský reťazec

Tento štandard definuje požiadavky na certifikáciu spotrebiteľského reťazca lesných produktov (COC), ktoré musia spĺňať spoločnosti pre získanie PEFC COC certifikácie. PEFC spotrebiteľský reťazec prepája lesy s trhmi prostredníctvom sledovania pôvodu lesných produktov z udržateľných zdrojov ku konečných produktom.

Mnoho z navrhovaných zmien má za cieľ zefektívniť využívanie zdrojov a urobiť COC certifikáciu priateľskejšiu pre jej používateľov, pričom sa zachováva robustnosť systému. Napríklad, umožnenie využívať diaľkový audit v prípade viacmiestnych organizácii zníži cestovne náklady a emisie skleníkových plynov v porovnaní s auditom na mieste.

Jednou z najväčších možností rozšírenia PEFC systému náležitej starostlivosti (DDS) je obsiahnutie nových ‘kľúčových otázok udržateľnosti’. Toto sprísni požiadavky na používaný necertifikovaný materiál, ktorý sa mieša s certifikovaným materiálom, hlavne v krajinách so slabou legislatívou alebo vymožiteľnosťou práva.

Značka PEFC

pefc certifikovaneTento štandard definuje požiadavky pre požívateľov obchodnej značky PEFC (vrátane PEFC loga a iniciál), aby sa zabezpečilo ich presné, overiteľné, relevantné a nezavádzajúce používanie. Revidovaný štandard má za cieľ posilniť konzistentné používanie značky PEFC vo svete a uľahčiť používateľom a spotrebiteľom lepšie pochopiť jej význam.

Pre zabezpečenie konzistentnosti štandard vyžaduje, aby sa online generátor loga PEFC povinne používal na tvorbu PEFC značiek, čo zároveň umožní používateľom požadované značky vytvárať rýchlo a pri dodržaní všetkých technických špecifikácii. Pripravujú sa nové požiadavky na značku “PEFC recyklované“ a navrhuje sa nová značka “PEFC pure” (PEFC čisté). K ďalším zmenám patrí vypustenie symbolov TM alebo R a zavádzajú sa nové vyhlásenia pre necertifikované spoločnosti, ako sú napr. maloobchody, čo umožní lepšiu prezentáciu spoločností.

Prihláste sa na

odber newsletteru