8. februára 2017

Výzva-"Fondu PEFC na podporu spolupráce” na podávanie projektov na rok 2017

Fond PEFC na podporu spolupráce zverejnil výzvu na podávanie projektov na rok 2017. Cieľom tohtoročnej výzvy je podporiť projekty zamerané na podporu inovácií a nových inovatívnych riešení pre podporu trvalej udržateľnosti lesov. Projekty môžu byť zamerané na riešenie lokálnych problémov s potenciálnym globálnym dopadom zamerané na široké spektrum nápadov a myšlienok týkajúcich sa celého reťazca les-produkty-spotrebiteľ.

Projekty by mali byť tematicky orientované na nové prístupy alebo činnosti, ktoré zvyšujú informovanosť, komunikáciu a podporu certifikácie a certifikovaných výrobkov, budovanie kapacít, ktoré umožnia rozšírenie certifikácie lesov, výskum súvisiaci s PEFC certifikáciou alebo implementáciou národných štandardov, resp. na výskum a prieskum možností integrácie nových produktov, služieb alebo prístupov do systémov certifikácie PEFC.

V návrhu projektu je možné požadovať príspevok až do výšky 40 tisíc CHF s obdobím riešenia do dvoch rokov. Držitelia grantu musia zabezpečiť min. 35% spolufinancovanie projektu z iných zdrojov. O príspevok sa môžu uchádzať členovia medzinárodnej Rady PEFC a iné neziskové organizácie. Partnermi projektu môžu byť súkromné spoločnosti alebo verejné inštitúcie.

Prihláška a podrobné informácie sú dostupné priamo na web stránke medzinárodnej Rady PEFC – PEFC Collaboration Fund.

Termín predkladania žiadostí je 31. marec 2017.

Prihláste sa na

odber newsletteru