7. mája 2019

VYSOKÁ BIODIVERZITA (video)

Slovensko má zachovanú biologickú diverzitu. Les je životným prostredím viac ako 28 tis. živočíšnych druhov a viac ako 11 tis. druhov rastlín, húb a rias, ktoré žijú vo vzájomnej rovnováhe. Narušenie podmienok rovnováhy necitlivým hospodárením alebo zanedbaním ich ochrany voči škodcom má pre les fatálne následky. Prirodzená obnova poškodených a zničených biotopov do pôvodného stavu je v dynamicky meniacich sa podmienkach nastupujúcou zmenou klímy málo pravdepodobná a dlhodobá. Kým obnova poškodených spoločenstiev trvá niekoľko desaťročí, obnova poškodených a zničených biotopov by trvala stáročia.


Prihláste sa na

odber newsletteru