Výmena skúseností s partnermi z Nemecka
6. septembra 2019

Výmena skúseností s partnermi z Nemecka

Prvé septembrové dni navštívili PEFC Slovensko kolegovia z Nemecka. Medzi trinástimi účastníkmi odbornej exkurzie mali zastúpenie zamestnanci PEFC Nemecko, profesor hospodárskej úpravy lesov, vlastníci lesov, audítori a štátny radca v oblasti lesníckej politiky. Štvordňový odborný program bol zameraný na výmenu skúsenosti v oblasti PEFC certifikácie lesov v oboch krajinách. Oba certifikačné systémy vychádzajú z národných podmienok a využívajú princíp regionálnej certifikácie. Vo vzájomných diskusiách sa poukázalo hlavne na výhody systému pre obhospodarovateľov lesov v oboch krajinách.

Odborný program pozostával z návštevy účelových zariadení a zubrej obory na OZ Topoľčianky podniku LESY SR, š.p., prehliadky Múzea vo Svätom Antone, odbornej exkurzie v rámci Biosférickej rezervácie Poľana, ukážok hospodárenia v štátnych a mestských lesoch a návštevy najväčšieho spracovateľa ihličnatého dreva na Slovensku – Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.

PEFC Slovensko i touto cestou ďakuje kolegom z prevádzky za pomoc pri zabezpečení odborného programu.

DE 1 web

DE 2 web

DE 3 web

DE 4 web

DE 5 web

                                    

                                                                                                                                                                                                                                   

Prihláste sa na

odber newsletteru