21. júna 2017

Predstavenie certifikačnej schémy PEFC v televíznej relácii Halali

Relácia Halali po druhý krát predstavila systém fungovania certifikácie lesov na Slovensku. V príspevku sú bližšie vysvetlené princípy fungovania certifikačnej schémy PEFC v pomdienkach Slovenska a význam nákupu certifikovaných produktov pre podporu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a ich príspevku k riešeniu globálnych problémov súvisiacich so zmenou klímy.


Prihláste sa na

odber newsletteru