PEFC vyhlasuje fotografickú súťaž "Objavuj les, objavuj PEFC 2019"
25. apríla 2019

PEFC vyhlasuje fotografickú súťaž "Objavuj les, objavuj PEFC 2019"

Združenie PEFC Slovensko vyhlasuje tretí ročník medzinárodnej amatérskej fotografickej súťaže pod názvom „Objavuj les, objavuj PEFC“.

Súťaž prebieha v rámci členských krajín PEFC a potrvá do 5. júna 2019. Cieľom súťaže je zvýšiť povedomie o význame a dôležitosti lesov a vyzdvihnúť potrebu obhospodarovať lesy trvalo udržateľným spôsobom prostredníctvom fotografií lesov a ľudí, ktorí v lesoch žijú, pracujú alebo relaxujú. Z tohto kontextu vychádza aj téma súťaže na rok 2019, ktorou je les a jeho kontakt s človekom napr.:

  •  les ako prostredie pre život človeka,
  • produkty a úžitky, ktoré les poskytuje pre človeka,
  • človek a les ako priestor pre oddych, šport a rekreáciu,
  • človek ako ochranca lesa,
  • človek a les ako jeho pracovisko,
  • človek – fotograf lesa,
  • dieťa v lese a pod.

pefc photo 2019 webDo národného kola súťaže sa môže zapojiť každý amatérsky fotograf, ktorý pošle vlastné zábery zachytávajúce jedinečnosť slovenského lesa a jeho nenahraditeľným význam pre človeka. Na prihlasovanie fotografií slúži jednoduchý formulár zverejnený na webovej stránke súťaže „Objavuj les, objavuj PEFC“.

Päť najlepších fotografií slovenského národného kola bude ocenených a postupuje do medzinárodného kola. Víťaz súťaže „Cena PEFC fotograf roka 2019“ získava účasť na „PEFC týždni certifikácie lesov 2019“ v nemeckom Würzburgu, alebo finančnú hotovosť vo výške 2 000 CHF. 12 najlepších fotografií bude zároveň zverejnených v kalendári PEFC „Experience Forests, Experience PEFC“ na rok 2020.

Podrobné informácie a pravidlá a podmienky súťaže nájdete na web stránke súťaže „Objavuj les, objavuj PEFC“.

Pozrite si ocenené fotografie z roku 2018 a ocenené fotografie z roku 2017 

Jan

Autor: Anton Potaš

Prihláste sa na

odber newsletteru