PEFC Slovensko víta svojho 20. člena
20. júna 2017

PEFC Slovensko víta svojho 20. člena

Spoločnosť LESMEDIUM SK, s.r.o. sa stalo najmladším členom združenia PEFC Slovensko. V rámci členskej štruktúry je spoločnosť zaradená do komory ostatných záujmových skupín. Nosnou činnosťou spoločnosti LESMEDIUM SK je vydávanie odborného lesníckeho časopisu LES & Letokruhy. Časopis je určený lesníkom v štátnych i neštátnych lesoch, vlastníkom lesov, dodávateľským a servisným firmám pôsobiacim na lesníckom trhu služieb, ale aj všetkým ostatným priateľom našich lesov. Prináša informácie týkajúce sa lesov, aktuálne novinky, praktické rady a rôzne zaujímavosti pre lesníkov, vlastníkov lesov, ako aj pre odberateľov drevnej hmoty. Pod značkou LESMEDIUM sa okrem časopisu LES & Letokruhy vydáva lesnícka a poľovnícka odborná literatúra. Vydavateľstvo poskytuje odborné poradenstvo v oblasti PR a marketingu. Zabezpečuje inzerciu a reklamu pre podnikateľské subjekty v sektore lesníctvo a spracovanie dreva. Portál LESmedium.sk a facebooková stránka LES & Letokruhy uverejňuje aktuálne informácie o dianí v lesnom hospodárstve a súvisiacich oblastiach a súčasne poskytuje priestor pre širokú a najmä slobodnú názorovú diskusiu.

Prihláste sa na

odber newsletteru