PEFC Novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PEFC Novinky

Potvrdená jednotnosť PEFC

Oct 09 2012 Odvolací súd v Stichting Milieukeur (The Board of Appeal of Stichting Milieukeur -SMK) zamietol odvolanie podané koalíciou mimovládnych organizácií a potvrdili, že PEFC  je v súlade s Holandskými dodávateľskými  kritériami (Dutch Procurement criteria). Toto odmietnutie prišlo jeden...

IEA Bioenergy Strategické štúdie certifikačných systémov

Sep 03 2012 V celosvetovom meradle je drevo obrovským zdrojom energie. Je hlavným zdrojom obnoviteľnej energie a tvorí 9% z celosvetových dodávok energie z primárnych zdrojov. Zároveň sa odhaduje, že 2 miliardy ľudí ju využíva pre účely kúrenia a varenia v domácnostiach. Pri tejto pôsobivej bilancii, drevo,...

IUCN kongres: Seminár pre podporu partnerstva v lesníctve

Aug 24 2012 Aktivity počas večerných seminárov, ktoré budú prebiehať na nadchádzajúcom kongrese IUCN sa zameriavajú na inovatívne  partnerstvá, ktoré prinášajú ľuďom spoločné možnosti obnovy a zachovania v procese trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. International Model Forest Network (IMFN...

PEFC podporuje šesť nových projektov k zlepšeniu zodpovednosti v rámci lesného hospodárstva

Aug 24 2012 Ako  súčasť pomoci realizuje PEFC projekty a aktivity určené na podporu trvalo  udržateľného hospodárenia v lesoch, tradičnej certifikácie lesov, zlepšenia trhových podmienok pre certifikované výrobky ako aj  pre podporu zlepšenia znalostí a  spolupráce. Za uvedeným účelom...

Olympijske hry 2012 v Londýne a certifikácia

Jul 27 2012 Spolu s otvorením XXX. Letných olympijských hier 2012 v Londýne svet zároveň oslavuje prvý spoločný projekt certifikačných schém. Celý Olympijsky park bol vybudovaný ako spoločný projekt PEFC a FSC s ohľadom na použitie dreva. Táto spolupráca v oblasti nadobúdania dreva...

Prezidentovi PEFC bola udelená cena Eleanor Rooseveltovej za ľudské práva

Jun 22 2012 Dnes bola udelená cena Eleanor Rooseveltovej za ľudské práva prezidentovi PEFC Williamovi Streetovi za jeho zásluhy v mene zamestnancov IKEA v Danville, Virginia, USA. Cena bola udelená nezávislou mimovládnou organizáciou American Rights At Work a udeľuje sa za zásluhy pri zlepšení ľudských práv...

Dodávatelia z Veľkej Británie vysielajú silný signál pri nákupe dreva

May 02 2012 Skupina dodávateľov dreva vo Veľkej Británii (UK Contractors Group - UKCG)  podpísala nové vyhlásenie o verejnom nákupe dreva vzhľadom k zvýšeniu podpory trvalo udržateľných dodávok dreva pre oblasť stavebníctva vo Veľkej Británii. Všetky výrobky z dreva, ktoré nájdu dočasné alebo trvalé...

Vyjadrenie PEFC k sťažnosti skupiny TFIA

Apr 10 2012 PEFC so znepokojením berie na vedomie tvrdenie uvedené v správe predsedu nezávislej kontrolnej skupiny pod názvom Medzivládna dohoda o Tasmánskych lesoch (Tasmanian Forests Intergovernmental Agreement  - TFIA)  o nekontrolovanej ťažbe dreva v lesoch obhospodarovaných štátnym...

PEFC reaguje na obvinenia Greenpeace

Mar 13 2012 PEFC so znepokojením berie na vedomie obvinenia Greenpeace, ktoré objavilo guľatinu zo stromov druhu Ramín  na píle firmy APP’s Indah Kiat Perawang  v provincii Riau. Na základe indonézskeho zákona a dohovoru CITES je uvedené drevo Ramín prísne chránené. S odkazom na ISO / IEC Guide 65,...

Takmer polovica poľských lesov je certifikovaná schémou PEFC

Jan 27 2012 Len jeden rok po prvom PEFC certifikáte vydanom v Poľsku je v súčasnosti certifikovaných viac ako 4 milióny hektárov lesa. "Máme skúsenosť s neobvyklým dopytom na certifikovanie lesov schémou PEFC v priebehu uplynulého roku a takmer polovica lesov v Poľsku je teraz certifikovaná schémou ...