Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PEFC Novinky

Prezidentovi PEFC bola udelená cena Eleanor Rooseveltovej za ľudské práva

Jun 22 2012 Dnes bola udelená cena Eleanor Rooseveltovej za ľudské práva prezidentovi PEFC Williamovi Streetovi za jeho zásluhy v mene zamestnancov IKEA v Danville, Virginia, USA. Cena bola udelená nezávislou mimovládnou organizáciou American Rights At Work a udeľuje sa za zásluhy pri zlepšení ľudských práv...

Dodávatelia z Veľkej Británie vysielajú silný signál pri nákupe dreva

May 02 2012 Skupina dodávateľov dreva vo Veľkej Británii (UK Contractors Group - UKCG)  podpísala nové vyhlásenie o verejnom nákupe dreva vzhľadom k zvýšeniu podpory trvalo udržateľných dodávok dreva pre oblasť stavebníctva vo Veľkej Británii. Všetky výrobky z dreva, ktoré nájdu dočasné alebo trvalé...

Vyjadrenie PEFC k sťažnosti skupiny TFIA

Apr 10 2012 PEFC so znepokojením berie na vedomie tvrdenie uvedené v správe predsedu nezávislej kontrolnej skupiny pod názvom Medzivládna dohoda o Tasmánskych lesoch (Tasmanian Forests Intergovernmental Agreement  - TFIA)  o nekontrolovanej ťažbe dreva v lesoch obhospodarovaných štátnym...

PEFC reaguje na obvinenia Greenpeace

Mar 13 2012 PEFC so znepokojením berie na vedomie obvinenia Greenpeace, ktoré objavilo guľatinu zo stromov druhu Ramín  na píle firmy APP’s Indah Kiat Perawang  v provincii Riau. Na základe indonézskeho zákona a dohovoru CITES je uvedené drevo Ramín prísne chránené. S odkazom na ISO / IEC Guide 65,...

Takmer polovica poľských lesov je certifikovaná schémou PEFC

Jan 27 2012 Len jeden rok po prvom PEFC certifikáte vydanom v Poľsku je v súčasnosti certifikovaných viac ako 4 milióny hektárov lesa. "Máme skúsenosť s neobvyklým dopytom na certifikovanie lesov schémou PEFC v priebehu uplynulého roku a takmer polovica lesov v Poľsku je teraz certifikovaná schémou ...

Hľadá sa "Spoločný rámec pre všetky zúčastnené strany certifikácie lesov"

Nov 23 2011 Certifikácia lesov je široko uznávaná ako jeden z najužitočnejších nástrojov na podporu zodpovedného obhospodarovania svetových lesov. Napriek tomu, len v menej než 10 % certifikovaných  lesov vo svete prebieha spolupráca všetkých zaintersovaných strán na všetkých úrovniach -...

PEFC a konferencia Rio+20

Nov 11 2011 PEFC, Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém, ako svetovo najväčší systém certifikácie lesov, dáva do pozornosti správu UNEP (Program OSN pre životné prostredie) pod nazvom "Lesy v zelenej ekonomike". "Lesy sú dôležitým článkom pri prechode na zelenú ekonomiku - lesy sú...

PEFC a africké drevo

Nov 03 2011 "PEFC je vhodná alternatíva pre systém certifikácie lesov v Afrike" hovorí Sarah Price na "Racewood 2011" v Pointe-Noire, Republika Kongo. "Racewood" je unikátna akcia, ktorá podporuje partnerstvo medzi obchodníkmi a producentmi tropického dreva v Afrike. Štvrtý ročník akcie, ktorá sa konala na...

PEFC venuje osobitnú pozornosť správe o hospodárení v tropických prírodných lesoch, pričom uvádza novú možnosť globálnych konzultácií

Oct 13 2011 PEFC venuje osobitnú pozornosť správe o hospodárení v tropických prírodných lesoch, pričom uvádza novú možnosť globálnych konzultácií. PEFC Internationa pozýva všetky zainteresované strany, aby do 27 novembra 2011 poskytli spätnú väzbu ku dodatku o štandardoch globálne trvaloudržateľného...

SFI konferencia so širokým zameraním

Sep 20 2011 Iniciatíva trvaloudržateľného lesného hospodárstva - The Sustainable Forestry Initiative  (SFI) uskutočnila výročnú konferenciu, na ktorej zo širšieho spektra pohľadu postavila do centra pozornosti význam tretej strany v procese certifikovania lesov. Účelom je dosiahnuť maximálny prínos tak...