Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PEFC Novinky

Medzinárodná štúdia potvrdila, že PEFC spĺňa požiadavky EUTR

Dec 10 2012 Nezávislá organizácia PROFOREST potvrdila v mene Európskej federácie obchodu s drevom (European Timber Trade Federation), že do marca 2013 bude systém PEFC preukazovať plný súlad s platnými právnymi predpismi, tak ako to požaduje Nariadenie EK a EP 995/2010 o dreve (EUTR). Nariadene EU...

Certifikácia lesov je kľúčom k zabezpečeniu trvalej udržateľnosti biomasy

Nov 28 2012 V celosvetovom meradle je drevo obrovským zdrojom energie. Je hlavným zdrojom obnoviteľnej energie a tvorí 9% z celosvetových dodávok energie z primárnych zdrojov. Zároveň sa odhaduje, že 2 miliardy ľudí ju využíva pre účely kúrenia a varenia v domácnostiach. Pri tejto pôsobivej bilancii drevo,...

Trvalo udržateľné lesné hospodárstvo - ISO normy predstavujú základ PEFC certifikácie

Nov 28 2012 PEFC sa môže pochváliť tým, že jeho ​​systém certifikácie obhospodarovania lesov je založený na normách ISO a predpokladá sa, že tomu tak bude i naďalej. PEFC je presvedčený, že pomocou spoločných odborných znalostí môžu oba systémy výrazne prispieť k zlepšeniu využívania...

Potvrdená jednotnosť PEFC

Oct 09 2012 Odvolací súd v Stichting Milieukeur (The Board of Appeal of Stichting Milieukeur -SMK) zamietol odvolanie podané koalíciou mimovládnych organizácií a potvrdili, že PEFC  je v súlade s Holandskými dodávateľskými  kritériami (Dutch Procurement criteria). Toto odmietnutie prišlo jeden...

IEA Bioenergy Strategické štúdie certifikačných systémov

Sep 03 2012 V celosvetovom meradle je drevo obrovským zdrojom energie. Je hlavným zdrojom obnoviteľnej energie a tvorí 9% z celosvetových dodávok energie z primárnych zdrojov. Zároveň sa odhaduje, že 2 miliardy ľudí ju využíva pre účely kúrenia a varenia v domácnostiach. Pri tejto pôsobivej bilancii, drevo,...

IUCN kongres: Seminár pre podporu partnerstva v lesníctve

Aug 24 2012 Aktivity počas večerných seminárov, ktoré budú prebiehať na nadchádzajúcom kongrese IUCN sa zameriavajú na inovatívne  partnerstvá, ktoré prinášajú ľuďom spoločné možnosti obnovy a zachovania v procese trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. International Model Forest Network (IMFN...

PEFC podporuje šesť nových projektov k zlepšeniu zodpovednosti v rámci lesného hospodárstva

Aug 24 2012 Ako  súčasť pomoci realizuje PEFC projekty a aktivity určené na podporu trvalo  udržateľného hospodárenia v lesoch, tradičnej certifikácie lesov, zlepšenia trhových podmienok pre certifikované výrobky ako aj  pre podporu zlepšenia znalostí a  spolupráce. Za uvedeným účelom...

Olympijske hry 2012 v Londýne a certifikácia

Jul 27 2012 Spolu s otvorením XXX. Letných olympijských hier 2012 v Londýne svet zároveň oslavuje prvý spoločný projekt certifikačných schém. Celý Olympijsky park bol vybudovaný ako spoločný projekt PEFC a FSC s ohľadom na použitie dreva. Táto spolupráca v oblasti nadobúdania dreva...

Prezidentovi PEFC bola udelená cena Eleanor Rooseveltovej za ľudské práva

Jun 22 2012 Dnes bola udelená cena Eleanor Rooseveltovej za ľudské práva prezidentovi PEFC Williamovi Streetovi za jeho zásluhy v mene zamestnancov IKEA v Danville, Virginia, USA. Cena bola udelená nezávislou mimovládnou organizáciou American Rights At Work a udeľuje sa za zásluhy pri zlepšení ľudských práv...

Dodávatelia z Veľkej Británie vysielajú silný signál pri nákupe dreva

May 02 2012 Skupina dodávateľov dreva vo Veľkej Británii (UK Contractors Group - UKCG)  podpísala nové vyhlásenie o verejnom nákupe dreva vzhľadom k zvýšeniu podpory trvalo udržateľných dodávok dreva pre oblasť stavebníctva vo Veľkej Británii. Všetky výrobky z dreva, ktoré nájdu dočasné alebo trvalé...