Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PEFC Novinky

PEFC hľadá zástupcu pre regionálnu kanceláriu v Bruseli

Jan 31 2014   Rada PEFC vypísala výberové konanie na pozíciu "European Affairs Officer" - zástupca pre regionálnu kanceláriu v Bruseli. Prihlásiť sa môžete online  na tejto stránke  vyplnením dotazníka a pridaním svojho životopisu do 20 Februára 2014. Podmienky prijatia ako aj...

Dialóg zúčastnených strán PEFC: " Trvalo udržateľný rozvoj je nový štandard"

Nov 26 2013  "V priebehu dvoch dní sme predstavili PEFC v oblasti Ázie a Tichomoria, ktorá je významne ekonomicky živá a zároveň je to jedna z najľudnatejších  oblastí na svete. Je to však aj oblasť so statusom najväčšej biodiverzity, v ktorej sa neustále formuje svetový obchod a spotreba dreva"...

Minister otvoril valné zhromaždenie PEFC

Nov 25 2013 "Malajzia sa zaväzuje v snahe dosiahnuť využitie všetkých sociálnych a ekonomických prínosov, ktoré lesy poskytujú v oblasti životnéhoprostredia hospodáriť v lesoch trvalo udržateľným spôsobom" povedal YB Datuk Amar Douglas Uggah Embas, minister...

Nový generátor značiek PEFC pre certifikované spoločnosti

Oct 24 2013 PEFC spustil nový „Generátor značiek“, ktorý urýchľuje a zjednodušuje firmám a vlastníkom lesov vytvárať značky PEFC. Tento z pohľadu použitia jednoduchý a intuitívny online nástroj umožňuje vytvárať PEFC značky behom niekoľkých minút a ponúka všetko možnosti potrebné pre označenie...

Dvadsiata šiesta Zimná univerziáda zahŕňa PEFC

Oct 24 2013 Tohto roku v decembri dostane životné prostredie prvú medailu na 26. zimnej univerziáde v Trentíne , v Taliansku. Po úspechu na Majstrovstvách sveta v zjazdovom lyžovaní na začiatku tohto roka, má PEFC záujem byť v centre aj tohto podujatia. "Zimná univerziáda je skvelá...

Snaha zainteresovaných strán k rozvoju drevárskeho odvetvia v oblasti povodia Konga

Oct 24 2013 "PEFC je vhodnou alternatívou pre podporu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v oblasti povodia Konga". Tak znela jedna z hlavných myšlienok, ktoré PEFC predložila na Medzinárodnom fóre o trvalo udržateľnom rozvoji drevospracujúceho priemyslu v Konžskej panve, ktorá by mala združovať...

Global Business Network odporúča PEFC certifikáciu

Oct 24 2013 Jedna z najväčších svetových priemyselných sietí, Consumer Goods Forum (CGF), vytvorila súbor návodov a odporúčaní na podporu realizácie svojho uznesenia, ktoré má napomáhať dosiahnuť zastavenie odlesňovania do roku 2020. S cieľom napomáhať firmám pri tvorbe vlastných politík nákupu...

Prvé PEFC certifikované lesy v Slovinsku

Oct 24 2013  Poľnohospodárska a lesnícka komora Slovinska (CAFS) sa stala prvou organizáciou v krajine, ktorá získala PEFC certifikát trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Ako regionálna organizácia zastupuje v rámci certifikácie 320 vlastníkov lesov, ktorí obhospodarujú lesy s...

Firmy globálne ťažia z výhod vyplývajúcich z implementácie nariadenia EUTR do certifikačného systému PEFC

Jun 07 2013 "Firmy môžu opäť ťažiť z používania certifikácie PEFC“ povedal Ben Gunneberg, generálny sekretár PEFC International. "PEFC sa stal prvým globálnym systémom certifikácie lesov, ktorý zosúladil svoje normy spotrebiteľského reťazca lesných produktov s nariadením EÚ o dreve (EUTR). Vďaka tomu...

Doplňujúce informácie pre zjednodušenie implementácie štandard PEFC v zosúladení s EUTR

Jun 06 2013 PEFC bude poskytovať rozsiahlu podporu pre firmy a certifikačné orgány, aby sa zabezpečila hladká implementácia nových požiadaviek spotrebiteľského reťazca počas priebehu prechodného obdobia v dĺžke deväť mesiacov, v snahe o preukázanie sa súladu s požiadavkami nariadenia Európskej únie (Timber...