Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PEFC Novinky

Systém certifikácie lesov v Indonézií je súčasťou PEFC

Oct 08 2014 Valné zhromaždenie PEFC schválilo na základe hlasovania členov Indonézsky systém certifikácie lesov "Indonesian Forestry Certification Cooperation" (IFCC) za súčasť globálneho systému PEFC na odbobie nasledujúcich 5 rokov.    Viac informácií ohľadom uznania schemy PEFC...

Výročná správa PEFC 2013

Jul 24 2014 Rada PEFC publikovala výročnú správu o činnosti za rok 2013 - PEFC Annual Review 2013. Správa sa venuje najdôležitejším udalostiam, ktoré sa udiali v predchádzajúcom roku a prezentuje pokrok globálneho certifikačného systému. Ku koncu roka 2013 bolo vo svete PEFC certifikovaných...

Pripojte sa k dialógu PEFC o vplyve spotrebiteľov na trvalo udržateľnosť

Jul 23 2014 5. ročník týždňa dialógu záujmových skupín PEFC 2014 na tému "Riešenia odlesňovania: spoločné spájanie síl a stimulácia dopytu po trvalo udržateľných produktov z lesa” sa usiluje o posilnenie spoločného porozumenia a vnímania spotrebiteľov v snahe o ich zapojenie sa k...

PEFC posilňuje svoju pozíciu na úrovni Európskej únie

Jul 23 2014 Okrem širokého spektra politických procesov a iniciatív prebiehajúcich na úrovni EÚ, je EÚ významným spotrebiteľom dreva a rôznych materiálov na báze dreva. Zároveň ovplyvňuje národné politiky verejného obstarávania a verejné zelené politiky nákupu dreva. PEFC, ktorý združuje národné...

Začali verejné konzultácie k prílohe o tropických lesoch

Jun 09 2014 Rada PEFC pozýva záujmové skupiny z celého sveta, aby prispeli ku globálnej verejnej debate týkajúcej sa dopracovania Dodatku 2 medzinárodného štandardu PEFC PEFC ST 1003:2010 - Návod na interpretáciu niektorých prírodných lesov vrátane tropických lesov. Dodatok je...

Prvé certifikačné orgány profitujú z globálneho vzdelávacieho programu PEFC

Jun 08 2014 Prvá skupina certifikačných orgánov je bližšie k dosiahnutiu formálneho uznania ich vlastných vzdelávacích programov pre certifikáciu spotrebiteľského reťazca. Túto možnosť získali po absolvovaní dvojdňového vzdelávacieho kurzu, ktorý organizovala Rada PEFC v Ženeve s cieľom podporiť certifikačné...

PEFC rozširuje svoju pôsobnosť v oblasti trópov

Jun 06 2014 Podpora certifikácie lesov v Kamerune odštartovala minulý mesiac prostredníctvom prvého fóra zainteresovaných strán v krajine. Dvojdňového podujatia, ktoré sa uskutočnilo na jar, sa zúčastnila široká škála zainteresovaných strán, vrátane študentov v oblasti lesníctva a výskumných...

Podpora PEFC na svetovom veľtrhu obalových materiálov

May 12 2014 Interpack je popredný svetový veľtrh obalových materiálov, na ktorom  sa zúčastňuje viac než 2700 vystavovateľov z viac ako 60 krajín sveta, ktorí prezentujú svoje najnovšie objavy, inovatívne koncepcie a technologické vízie. Svetový veľtrh "Interpack" sa koná v nemeckom Düsseldorfe, v...

SFI a Habitat for Humanity podporujú PEFC certifikované materiály v stavebníctve

Mar 31 2014 Dohoda o vzájomnej podpore medzi PEFC ako členom severoamerickej Iniciatívy pre trvalo udržateľné lesníctvo (SFI) a Habitat for Humanity International, zahŕňa podpísané memorandum o porozumení, v ktorom sa obe organizácie zaviazali podporiť používanie SFI certifikovaných výrobkov z...

Prieskum dokázal, že značka PEFC je odolná proti "greenwashing"

Mar 11 2014 Anglický pojem "greenwashing" znamená zavádzanie zákazníkov a verejnej mienky ohľadom firemných environmentálnych cieľov. Niektoré firmy sa snažia profilovať ako environmentálne zodpovedné a dať verejnosti najavo, že majú snahu o zlepšovanie svojho vplyvu na životné prostredie, aj keď v...