PEFC Novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PEFC Novinky

Dôvera spotrebiteľov k certifikačným značkám

Dec 16 2014 Prvý globálny prieskum zákazníkov poukazuje na to, že viac ako 80% spotrebiteľov na celom svete vyhľadáva firmy, ktoré predávajú svoje certifikované produkty z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, pričom používajú na označovanie značky certifikačných schém. Prieskum poukazuje na to, že...

PEFC zdôrazňuje kľúčové úspechy v roku 2014

Dec 16 2014   Mimoriadne vydanie  Spravodajcu PEFC  zverejnenené pri príležitosti otvorenia Týždňa PEFC certifikácie lesov v Paríži  vo Francúzsku poukazuje na niektoré z kľúčových úspechov PEFC v roku 2014.     Viac informácií nájdete v spravodajcovi a na stránkach...

Čína oslavuje schválenie svojho národného systému na medzinárodnom sympóziu

Nov 06 2014 Schválenie čínskej certifikačnej schémy  (Chinese Forest Certification Scheme -CFC) bolo hlavným bodom nedávneho medzinárodného sympózia o certifikácii lesov, ktoré sa konalo v Pekingu, Čína. Hosťujúca organizácia Chinese Academy of Forestry (CAF) v spolupráci s PEFC International a...

Súťaž "Wood Awards 2014"

Nov 04 2014 Z celkového počtu viac ako 300 britských projektov v oblasti architektúry a nábytkarskeho priemyslu bolo vybraných 30 projektov v národnej súťaži "Wood Awards 2014". PEFC vo Veľkej Británii, v spolupráci s Malaysian Timber Council  (MTC), je kľúčovým sponzorom tohtoročného podujatia...

Certifikácia ako riešenie pri odlesňovaní tropických lesov

Oct 28 2014   Dôležitá úloha, ktorú nezávislá certifikácia zohráva pri riešení odlesňovania ako nástroj pri podpore trvaloudržateľných dodávateľských reťazcov bude prezentovaná v rámci otvoreného dialógu zainteresovaných PEFC dňa 20. novembra v Paríži, (Francúzsko). Hlavný rečník Kerstin Canby,...

Systém certifikácie lesov v Indonézií je súčasťou PEFC

Oct 08 2014 Valné zhromaždenie PEFC schválilo na základe hlasovania členov Indonézsky systém certifikácie lesov "Indonesian Forestry Certification Cooperation" (IFCC) za súčasť globálneho systému PEFC na odbobie nasledujúcich 5 rokov.    Viac informácií ohľadom uznania schemy PEFC...

Výročná správa PEFC 2013

Jul 24 2014 Rada PEFC publikovala výročnú správu o činnosti za rok 2013 - PEFC Annual Review 2013. Správa sa venuje najdôležitejším udalostiam, ktoré sa udiali v predchádzajúcom roku a prezentuje pokrok globálneho certifikačného systému. Ku koncu roka 2013 bolo vo svete PEFC certifikovaných...

Pripojte sa k dialógu PEFC o vplyve spotrebiteľov na trvalo udržateľnosť

Jul 23 2014 5. ročník týždňa dialógu záujmových skupín PEFC 2014 na tému "Riešenia odlesňovania: spoločné spájanie síl a stimulácia dopytu po trvalo udržateľných produktov z lesa” sa usiluje o posilnenie spoločného porozumenia a vnímania spotrebiteľov v snahe o ich zapojenie sa k...

PEFC posilňuje svoju pozíciu na úrovni Európskej únie

Jul 23 2014 Okrem širokého spektra politických procesov a iniciatív prebiehajúcich na úrovni EÚ, je EÚ významným spotrebiteľom dreva a rôznych materiálov na báze dreva. Zároveň ovplyvňuje národné politiky verejného obstarávania a verejné zelené politiky nákupu dreva. PEFC, ktorý združuje národné...

Začali verejné konzultácie k prílohe o tropických lesoch

Jun 09 2014 Rada PEFC pozýva záujmové skupiny z celého sveta, aby prispeli ku globálnej verejnej debate týkajúcej sa dopracovania Dodatku 2 medzinárodného štandardu PEFC PEFC ST 1003:2010 - Návod na interpretáciu niektorých prírodných lesov vrátane tropických lesov. Dodatok je...