Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PEFC Novinky

Pripojte sa k dialógu PEFC o vplyve spotrebiteľov na trvalo udržateľnosť

Jul 23 2014 5. ročník týždňa dialógu záujmových skupín PEFC 2014 na tému "Riešenia odlesňovania: spoločné spájanie síl a stimulácia dopytu po trvalo udržateľných produktov z lesa” sa usiluje o posilnenie spoločného porozumenia a vnímania spotrebiteľov v snahe o ich zapojenie sa k...

PEFC posilňuje svoju pozíciu na úrovni Európskej únie

Jul 23 2014 Okrem širokého spektra politických procesov a iniciatív prebiehajúcich na úrovni EÚ, je EÚ významným spotrebiteľom dreva a rôznych materiálov na báze dreva. Zároveň ovplyvňuje národné politiky verejného obstarávania a verejné zelené politiky nákupu dreva. PEFC, ktorý združuje národné...

Začali verejné konzultácie k prílohe o tropických lesoch

Jun 09 2014 Rada PEFC pozýva záujmové skupiny z celého sveta, aby prispeli ku globálnej verejnej debate týkajúcej sa dopracovania Dodatku 2 medzinárodného štandardu PEFC PEFC ST 1003:2010 - Návod na interpretáciu niektorých prírodných lesov vrátane tropických lesov. Dodatok je...

Prvé certifikačné orgány profitujú z globálneho vzdelávacieho programu PEFC

Jun 08 2014 Prvá skupina certifikačných orgánov je bližšie k dosiahnutiu formálneho uznania ich vlastných vzdelávacích programov pre certifikáciu spotrebiteľského reťazca. Túto možnosť získali po absolvovaní dvojdňového vzdelávacieho kurzu, ktorý organizovala Rada PEFC v Ženeve s cieľom podporiť certifikačné...

PEFC rozširuje svoju pôsobnosť v oblasti trópov

Jun 06 2014 Podpora certifikácie lesov v Kamerune odštartovala minulý mesiac prostredníctvom prvého fóra zainteresovaných strán v krajine. Dvojdňového podujatia, ktoré sa uskutočnilo na jar, sa zúčastnila široká škála zainteresovaných strán, vrátane študentov v oblasti lesníctva a výskumných...

Podpora PEFC na svetovom veľtrhu obalových materiálov

May 12 2014 Interpack je popredný svetový veľtrh obalových materiálov, na ktorom  sa zúčastňuje viac než 2700 vystavovateľov z viac ako 60 krajín sveta, ktorí prezentujú svoje najnovšie objavy, inovatívne koncepcie a technologické vízie. Svetový veľtrh "Interpack" sa koná v nemeckom Düsseldorfe, v...

SFI a Habitat for Humanity podporujú PEFC certifikované materiály v stavebníctve

Mar 31 2014 Dohoda o vzájomnej podpore medzi PEFC ako členom severoamerickej Iniciatívy pre trvalo udržateľné lesníctvo (SFI) a Habitat for Humanity International, zahŕňa podpísané memorandum o porozumení, v ktorom sa obe organizácie zaviazali podporiť používanie SFI certifikovaných výrobkov z...

Prieskum dokázal, že značka PEFC je odolná proti "greenwashing"

Mar 11 2014 Anglický pojem "greenwashing" znamená zavádzanie zákazníkov a verejnej mienky ohľadom firemných environmentálnych cieľov. Niektoré firmy sa snažia profilovať ako environmentálne zodpovedné a dať verejnosti najavo, že majú snahu o zlepšovanie svojho vplyvu na životné prostredie, aj keď v...

PEFC hľadá zástupcu pre regionálnu kanceláriu v Bruseli

Jan 31 2014   Rada PEFC vypísala výberové konanie na pozíciu "European Affairs Officer" - zástupca pre regionálnu kanceláriu v Bruseli. Prihlásiť sa môžete online  na tejto stránke  vyplnením dotazníka a pridaním svojho životopisu do 20 Februára 2014. Podmienky prijatia ako aj...

Dialóg zúčastnených strán PEFC: " Trvalo udržateľný rozvoj je nový štandard"

Nov 26 2013  "V priebehu dvoch dní sme predstavili PEFC v oblasti Ázie a Tichomoria, ktorá je významne ekonomicky živá a zároveň je to jedna z najľudnatejších  oblastí na svete. Je to však aj oblasť so statusom najväčšej biodiverzity, v ktorej sa neustále formuje svetový obchod a spotreba dreva"...