Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PEFC Novinky

Maďarsko je bližšie k národnej schéme certifikácie lesov

Jun 29 2015 Maďarsko urobilo významný krok vpred v tvorbe svojej národnej certifikačnej schémy lesov tým, že zahájilo národné verejné konzultácie k štandardom trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.  Pôvodný návrh národného systému certifikácie lesov je pripravený od začiatku roku 2015,...

Najnovšia štúdia WWF zdôrazňuje význam PEFC pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

Jun 29 2015 Najnovšia štúdia vydaná Svetovým fondom na ochranu prírody - World Wildlife Fund (WWF) jasne poukazuje na to, že PEFC požiadavky obhospodarovania lesov sú do značnej miery harmonizované s víziou a cieľmi WWF. Potvrdili to aj výsledky medzinárodného hodotenia, ktoré preukázalo, že...

Verejné konzultácie k sociálnym požiadavkám v certifikácii spotrebiteľkého reťazca

Apr 14 2015 Zainteresované strany na celom svete môžu vyjadriť svoj názoru a pripomienky k návodu PEFC PEFC "Spotrebiteľský reťazec lesných produktov - sociálne požiadavky. Návod na použitie." (PEFC GD 2002: 201x). V roku 2010 sa PEFC stal prvým globálnym systémom certifikácie lesov, ktorý...

PEFC týždeň certifikácie lesov 2014

Apr 14 2015 PEFC týždeň certifikácie lesov sa konal v novembri 2014 v Paríži. Základné informácie o podujatiach a valnom zhromaždení Rady PEFC sú k dispozícií v stručnej správe. Správa z PEFC týždňa certifikácie lesov 2014 

Medzinárodné konzultácie k certifikačným schémam Slovenska, Nemecka a Malajzie

Mar 03 2015 Pred opätovným schválením slovenskej a nemeckej certifikačnej schémy a malajzijských kritérií, je aktuálne  otvorená verejná diskusia pre širokú odbornú i laickú verejnosť, v rámci ktorej je možné pripomienkovať jednotlivé štandardy. Celosvetová verejná diskusia...

Dôvera spotrebiteľov k certifikačným značkám

Dec 16 2014 Prvý globálny prieskum zákazníkov poukazuje na to, že viac ako 80% spotrebiteľov na celom svete vyhľadáva firmy, ktoré predávajú svoje certifikované produkty z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, pričom používajú na označovanie značky certifikačných schém. Prieskum poukazuje na to, že...

PEFC zdôrazňuje kľúčové úspechy v roku 2014

Dec 16 2014   Mimoriadne vydanie  Spravodajcu PEFC  zverejnenené pri príležitosti otvorenia Týždňa PEFC certifikácie lesov v Paríži  vo Francúzsku poukazuje na niektoré z kľúčových úspechov PEFC v roku 2014.     Viac informácií nájdete v spravodajcovi a na stránkach...

Čína oslavuje schválenie svojho národného systému na medzinárodnom sympóziu

Nov 06 2014 Schválenie čínskej certifikačnej schémy  (Chinese Forest Certification Scheme -CFC) bolo hlavným bodom nedávneho medzinárodného sympózia o certifikácii lesov, ktoré sa konalo v Pekingu, Čína. Hosťujúca organizácia Chinese Academy of Forestry (CAF) v spolupráci s PEFC International a...

Súťaž "Wood Awards 2014"

Nov 04 2014 Z celkového počtu viac ako 300 britských projektov v oblasti architektúry a nábytkarskeho priemyslu bolo vybraných 30 projektov v národnej súťaži "Wood Awards 2014". PEFC vo Veľkej Británii, v spolupráci s Malaysian Timber Council  (MTC), je kľúčovým sponzorom tohtoročného podujatia...

Certifikácia ako riešenie pri odlesňovaní tropických lesov

Oct 28 2014   Dôležitá úloha, ktorú nezávislá certifikácia zohráva pri riešení odlesňovania ako nástroj pri podpore trvaloudržateľných dodávateľských reťazcov bude prezentovaná v rámci otvoreného dialógu zainteresovaných PEFC dňa 20. novembra v Paríži, (Francúzsko). Hlavný rečník Kerstin Canby,...