PEFC Novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PEFC Novinky

Význam ľudí a lesov v boji proti zmene klímy

Nov 25 2015  Na klimatickej konferencii konanej v Paríži pod názvom „ 2015 Paris Climate Conference (COP21)“ medzinárodná komunita odborníkov znova zamerala svoju pozornosť na problematiku klimatických zmien. Na konferencii zástupcovia PEFC budú zdôrazňovať dôležitosť, ktorú synergia lesov...

Vyrábať z čerstvého či recyklovaného dreva? Obidva varianty sú správne!

Jul 24 2015 Premýšľali ste niekedy, či je z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja vhodnejšie vyrábať papierenské produkty vyrobené zo surového dreva alebo z recyklovaného papiera? Otázka je to zaujímavá, ale určite nemá jednoznačnú odpoveď. Najnovšie výskumy uvedené v správe Facts &...

Indonézia oslavuje prvú certifikáciu PEFC

Jul 24 2015 Dve najvýznamnejšie celulózo-papierenské spoločnosti v Indonézii - Asia Pacific Resources International (APRIL) a Asia Pulp & Paper (APP) sa stali prvými spoločnosťami v krajine, ktoré získali certifikát trvalo udržateľného obhospodarovania lesov IFCC (Indonesian Forestry Certification...

PEFC a CFCC po prvýkrát spolu

Jul 23 2015 Začiatkom júna bol po prvýkrát v Číne uvedený na trh kancelársky papier, na ktorom sa spoločne objavujú logá čínskeho systému certifikácie lesov (CFCC) a PEFC. Výrobok bol v Ázii symbolicky označený ako papier jedna "Paper One". Spoločné zobrazenie oboch certifikačných značiek...

Zo samitu predstaviteľov certifikačných schém vzišla výzva na spotrebiteľov o pomoc zachrániť svetové lesy

Jun 30 2015 "V časoch, kedy sa jednotlivé vlády krajín sveta, ako aj podniky a predstavitelia spoločností zameriavajú na boj proti zmene globálnej klímy, je potrebné, aby boli dohodnuté jednotné podmienky, ktoré sa v decembri tohto roku ujednotia na klimatickom summite v Paríži, na...

Maďarsko je bližšie k národnej schéme certifikácie lesov

Jun 29 2015 Maďarsko urobilo významný krok vpred v tvorbe svojej národnej certifikačnej schémy lesov tým, že zahájilo národné verejné konzultácie k štandardom trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.  Pôvodný návrh národného systému certifikácie lesov je pripravený od začiatku roku 2015,...

Najnovšia štúdia WWF zdôrazňuje význam PEFC pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

Jun 29 2015 Najnovšia štúdia vydaná Svetovým fondom na ochranu prírody - World Wildlife Fund (WWF) jasne poukazuje na to, že PEFC požiadavky obhospodarovania lesov sú do značnej miery harmonizované s víziou a cieľmi WWF. Potvrdili to aj výsledky medzinárodného hodotenia, ktoré preukázalo, že...

Verejné konzultácie k sociálnym požiadavkám v certifikácii spotrebiteľkého reťazca

Apr 14 2015 Zainteresované strany na celom svete môžu vyjadriť svoj názoru a pripomienky k návodu PEFC PEFC "Spotrebiteľský reťazec lesných produktov - sociálne požiadavky. Návod na použitie." (PEFC GD 2002: 201x). V roku 2010 sa PEFC stal prvým globálnym systémom certifikácie lesov, ktorý...

PEFC týždeň certifikácie lesov 2014

Apr 14 2015 PEFC týždeň certifikácie lesov sa konal v novembri 2014 v Paríži. Základné informácie o podujatiach a valnom zhromaždení Rady PEFC sú k dispozícií v stručnej správe. Správa z PEFC týždňa certifikácie lesov 2014 

Medzinárodné konzultácie k certifikačným schémam Slovenska, Nemecka a Malajzie

Mar 03 2015 Pred opätovným schválením slovenskej a nemeckej certifikačnej schémy a malajzijských kritérií, je aktuálne  otvorená verejná diskusia pre širokú odbornú i laickú verejnosť, v rámci ktorej je možné pripomienkovať jednotlivé štandardy. Celosvetová verejná diskusia...