Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PEFC Novinky

Medzinárodné uznanie SFCS

Dec 15 2015 Medzinárodná Rada PEFC dňa 14.1.2016 opätovne uznala Slovenský systém certifikácie lesov za súčasť systému PEFC na obdobie nasledujúcich 5 rokov. Nové revidované dokumenty národného systému, ktoré sú výsledkom revízie dokumentácie v rokoch 2014 a 2015 vstúpili do platnosti 1.10.2015 a po...

Spotrebiteľský prieskum dôvery k logám certifikačných schém

Nov 26 2015 Na základe prieskumu „PEFC Global Consumer Survey“ sa zistilo, že viac ako 80% spotrebiteľov na celom svete pri svojom nákupe požaduje od firiem používať certifikovaný materiál z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov. Prieskum poukauje na to, že certifikačné značky ako je PEFC, sú...

Verejné konzultácie k certifikačným systémom PEFC v Čile a Lotyšsku

Nov 26 2015 Už po tretíkrát sa uchádzajú krajiny Čile a Lotyšsko o opätovné uznanie ich systémov certifikácie lesov. Všetky záujmové skupiny majú možnosť zapojiť sa do konzultácií a poskytnúť spätnú väzbu pre potvrdenie ich súladu s požiadavkami medzinárodnej Rady PEFC. Čilský systém PEFC...

Význam ľudí a lesov v boji proti zmene klímy

Nov 25 2015  Na klimatickej konferencii konanej v Paríži pod názvom „ 2015 Paris Climate Conference (COP21)“ medzinárodná komunita odborníkov znova zamerala svoju pozornosť na problematiku klimatických zmien. Na konferencii zástupcovia PEFC budú zdôrazňovať dôležitosť, ktorú synergia lesov...

Vyrábať z čerstvého či recyklovaného dreva? Obidva varianty sú správne!

Jul 24 2015 Premýšľali ste niekedy, či je z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja vhodnejšie vyrábať papierenské produkty vyrobené zo surového dreva alebo z recyklovaného papiera? Otázka je to zaujímavá, ale určite nemá jednoznačnú odpoveď. Najnovšie výskumy uvedené v správe Facts &...

Indonézia oslavuje prvú certifikáciu PEFC

Jul 24 2015 Dve najvýznamnejšie celulózo-papierenské spoločnosti v Indonézii - Asia Pacific Resources International (APRIL) a Asia Pulp & Paper (APP) sa stali prvými spoločnosťami v krajine, ktoré získali certifikát trvalo udržateľného obhospodarovania lesov IFCC (Indonesian Forestry Certification...

PEFC a CFCC po prvýkrát spolu

Jul 23 2015 Začiatkom júna bol po prvýkrát v Číne uvedený na trh kancelársky papier, na ktorom sa spoločne objavujú logá čínskeho systému certifikácie lesov (CFCC) a PEFC. Výrobok bol v Ázii symbolicky označený ako papier jedna "Paper One". Spoločné zobrazenie oboch certifikačných značiek...

Zo samitu predstaviteľov certifikačných schém vzišla výzva na spotrebiteľov o pomoc zachrániť svetové lesy

Jun 30 2015 "V časoch, kedy sa jednotlivé vlády krajín sveta, ako aj podniky a predstavitelia spoločností zameriavajú na boj proti zmene globálnej klímy, je potrebné, aby boli dohodnuté jednotné podmienky, ktoré sa v decembri tohto roku ujednotia na klimatickom summite v Paríži, na...

Maďarsko je bližšie k národnej schéme certifikácie lesov

Jun 29 2015 Maďarsko urobilo významný krok vpred v tvorbe svojej národnej certifikačnej schémy lesov tým, že zahájilo národné verejné konzultácie k štandardom trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.  Pôvodný návrh národného systému certifikácie lesov je pripravený od začiatku roku 2015,...

Najnovšia štúdia WWF zdôrazňuje význam PEFC pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

Jun 29 2015 Najnovšia štúdia vydaná Svetovým fondom na ochranu prírody - World Wildlife Fund (WWF) jasne poukazuje na to, že PEFC požiadavky obhospodarovania lesov sú do značnej miery harmonizované s víziou a cieľmi WWF. Potvrdili to aj výsledky medzinárodného hodotenia, ktoré preukázalo, že...