Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PEFC Novinky

Požiadavky na spotrebiteľský reťazec - aktualizácia medzinárodného štandardu

Feb 08 2016 Medzinárodná Rada PEFC publikovala druhé vydanie medzinárodného štandardu pre spotrebiteľský reťazec (PEFC ST 2002:2013), ktorý definuje požiadavky na sledovanie pôvodu PEFC certifikovanej suroviny v lesných produktoch a systém náležitej starostlivosti na zabezpečenie legálnosti ostatnej...

Maďarsko sa stalo najnovším členom PEFC

Jan 20 2016 Rada PEFC s potešením prijala Maďarsko za 41. národného člena Rady PEFC. Národný riadiaci orgán v krajine zastupuje nezisková organizácia Hungarian Forest Certification. Endre Schiberna, vedúci výboru pre tvorbu štandardov v Maďarsku zdôraznil, že tvorba národnej schémy...

Medzinárodné uznanie SFCS

Dec 15 2015 Medzinárodná Rada PEFC dňa 14.1.2016 opätovne uznala Slovenský systém certifikácie lesov za súčasť systému PEFC na obdobie nasledujúcich 5 rokov. Nové revidované dokumenty národného systému, ktoré sú výsledkom revízie dokumentácie v rokoch 2014 a 2015 vstúpili do platnosti 1.10.2015 a po...

Spotrebiteľský prieskum dôvery k logám certifikačných schém

Nov 26 2015 Na základe prieskumu „PEFC Global Consumer Survey“ sa zistilo, že viac ako 80% spotrebiteľov na celom svete pri svojom nákupe požaduje od firiem používať certifikovaný materiál z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov. Prieskum poukauje na to, že certifikačné značky ako je PEFC, sú...

Verejné konzultácie k certifikačným systémom PEFC v Čile a Lotyšsku

Nov 26 2015 Už po tretíkrát sa uchádzajú krajiny Čile a Lotyšsko o opätovné uznanie ich systémov certifikácie lesov. Všetky záujmové skupiny majú možnosť zapojiť sa do konzultácií a poskytnúť spätnú väzbu pre potvrdenie ich súladu s požiadavkami medzinárodnej Rady PEFC. Čilský systém PEFC...

Význam ľudí a lesov v boji proti zmene klímy

Nov 25 2015  Na klimatickej konferencii konanej v Paríži pod názvom „ 2015 Paris Climate Conference (COP21)“ medzinárodná komunita odborníkov znova zamerala svoju pozornosť na problematiku klimatických zmien. Na konferencii zástupcovia PEFC budú zdôrazňovať dôležitosť, ktorú synergia lesov...

Vyrábať z čerstvého či recyklovaného dreva? Obidva varianty sú správne!

Jul 24 2015 Premýšľali ste niekedy, či je z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja vhodnejšie vyrábať papierenské produkty vyrobené zo surového dreva alebo z recyklovaného papiera? Otázka je to zaujímavá, ale určite nemá jednoznačnú odpoveď. Najnovšie výskumy uvedené v správe Facts &...

Indonézia oslavuje prvú certifikáciu PEFC

Jul 24 2015 Dve najvýznamnejšie celulózo-papierenské spoločnosti v Indonézii - Asia Pacific Resources International (APRIL) a Asia Pulp & Paper (APP) sa stali prvými spoločnosťami v krajine, ktoré získali certifikát trvalo udržateľného obhospodarovania lesov IFCC (Indonesian Forestry Certification...

PEFC a CFCC po prvýkrát spolu

Jul 23 2015 Začiatkom júna bol po prvýkrát v Číne uvedený na trh kancelársky papier, na ktorom sa spoločne objavujú logá čínskeho systému certifikácie lesov (CFCC) a PEFC. Výrobok bol v Ázii symbolicky označený ako papier jedna "Paper One". Spoločné zobrazenie oboch certifikačných značiek...

Zo samitu predstaviteľov certifikačných schém vzišla výzva na spotrebiteľov o pomoc zachrániť svetové lesy

Jun 30 2015 "V časoch, kedy sa jednotlivé vlády krajín sveta, ako aj podniky a predstavitelia spoločností zameriavajú na boj proti zmene globálnej klímy, je potrebné, aby boli dohodnuté jednotné podmienky, ktoré sa v decembri tohto roku ujednotia na klimatickom summite v Paríži, na...