Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PEFC Novinky

Taliansky denník na PEFC certifikovanom papieri

Aug 30 2016 Všetky vydania talianskeho denníku Dolomiten sú teraz tlačené na PEFC certifikovanom papieri! "Ochrana životného prostredia je srdcová záležitosť spoločnosti Athesia, je teda prirodzené, že to bolo prioritou aj pre nás v snahe vydávať naše noviny z papiera vyrobeného trvalo...

Prvá medzinárodná konferencia PEFC zameraná na politiky EÚ

Jul 12 2016 Chcete sa dozvedieť viac o politike EÚ v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania lesov? Máte záujem diskutovať o úlohe certifikácie lesov v rámci rozhodnutí vychádzajúcich z Bruselu? Potom sa pridajte k nám počas historicky prvej konferencii PEFC zameranej na politiky...

USGBC akceptuje PEFC drevo v zelenom stavebníctve

May 11 2016 Hnutie zeleného stavebníctva - od architektov a staviteľov až po projektantov teraz môže profitovať zo širšej ponuky dreva a výrobkov z dreva pochádzajúcich zo zodpovedne hospodáriacich subjektov oprávnených dodávať svoje výrobky pre LEED -  Leadership in Energy and...

Prvá PEFC certifikovaná budova v Škandinávii

Apr 22 2016 Prvý PEFC certifikovaný obytný dom „Mäihä"  bude dokončený v Seinäjoki vo Fínsku v júli tohto roku. Budova je postavená v rámci systému  projektovej PEFC certifikácie. Prostredníctvom certifikátu PEFC budú stavebné firmy schopné preukázať prínos projektu k ochrane životného...

Medzinárodný deň lesov

Apr 20 2016 Prvý jarný deň oslavoval Brusel medzinárodný deň lesov spojený s otvorením ohromujúcej výstavy fotografií o lesoch. So sloganom "Na jar 2016 k vám budú lesy bližšie" sprístupnila agentúra Revolve úžasné fotografie belgických lesov. Návštevníci sa o aktivitách PEFC mohli dozvedieť priamo na...

Výročná správa PEFC 2015

Apr 20 2016 Podstatný vplyv PEFC na podporu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov na globálnej i lokálnej úrovni, úzke zosúladenie aktivít s globálnymi cieľmi udržateľného rozvoja OSN... to všetko obsahuje Výročná správa PEFC 2015 s podtitulkom "Pri pohľade na väčší obraz", ktorú vydala medzinárodná...

Pozvánka - prieskum spokojnosti

Apr 08 2016 Medzinárodná Rada PEFC si dovoľuje požiadať všetkých, ktorí pravidelne alebo len sporadicky navštevujú web stránku Rady PEFC www.pefc.org, aby sa zúčastnili na krátkom prieskume zameranom na získanie spätnej väzby ohľadom jej aktuálneho fungovnaia a kvality. Získané postoje budú slúžiť ako podklad...

PEFC propagačné video

Mar 18 2016 Nové PEFC propagačné video v slovenskom jazyku informuje o výhodách PEFC certifikácie.            

PEFC reviduje svoje základné normy

Feb 08 2016 Medzinárodná Rada PEFC vyzýva všetky záujmové skupiny, aby navrhli kandidátov na členov pracovných skupín pre revíziu štandardov PEFC. Úlohou pracovných skupín bude preskúmať a revidovať niektoré zo základných štandardov PEFC, ktorý je najväčším svetovým systémom certifikácie lesov....

Prečítajte si o tom všetko! - PEFC týždeň certifikácie lesov 2015

Feb 08 2016 Kompletná správa z "PEFC týždňa certifikácie lesov 2015" je teraz k dispozícii. Zverejnil ju Medzinárodný inštitút pre udržateľný rozvoj (International Institute for Sustainable Development). Správa popisuje najdôležitejšie informácie zo štvordňového stretnutia PEFC aliancie, pričom...