PEFC Novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PEFC Novinky

PEFC týždeň certifikácie lesov 2016

Dec 02 2016  „PEFC týždeň certifikácie lesov 2016“ sa konal 14.-18.11.2016 v Indonézii, na ostrove Bali. Hlavným mottom stretnutia bolo „Udržateľná krajina pre udržateľné živobytie“. V rámci stretnutia sa uskutočnilo niekoľko sprievodných podujatí vrátane stretnutia členov Rady PEFC, zasadnutia Rady...

PEFC postúpil do užšieho výberu ocenenia TTJ

Nov 17 2016 Dňa 14. septembra 2016 PEFC postúpil do užšieho výberu získania prestížnej ceny „TTJ Environmental Achievement Award“ za podporu trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. Pri hodnotení organizácií boli konkrétne ocenené pokroky PEFC, ktoré dosiahlo v Ázii. Jedná sa o 20. ročník...

Príručka pre zelené verejné obstarávanie v Taliansku

Nov 15 2016 Taliansky PEFC vydal novú príručku pre zelené verejné obstarávanie s cieľom podporiť trvalo udržateľného hospodárenie  v lesoch. Príručka zachytáva aktuálne zmeny, ktoré začnú v krajine platiť po nadobudnutí účinnosti nového zákona o verejnom obstarávaní. Zákon má pomôcť...

Logo PEFC sa stalo súčasťou kampane ALDI

Aug 30 2016 Koncern ALDI SOUTH zahrnul logo PEFC medzi sedem najznámejších značiek trvalo udržateľnosti v rámci kampane "Po stopách siedmich pečatí". ALDI SOUTH je popredná sieť nemeckých maloobchodov s takmer 5300 obchodmi po celom svete. Vďaka svojej kampani koncern predstavil svojim zákazníkom v...

Prví súkromní vlastníci lesov v Lotyšsku získali certifikáciu PEFC!

Aug 30 2016 Súkromní vlastníci lesov v Lotyšsku majú dôvod na oslavu, keďže súkromné spoločenstvo lesov  MA Kraslava sa stalo v histórii ako prvé v krajine certifikované schémou PEFC v snahe podporiť trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch prostredníctvom certifikácie PEFC. Spoločenstvo sa v súčasnosti...

Taliansky denník na PEFC certifikovanom papieri

Aug 30 2016 Všetky vydania talianskeho denníku Dolomiten sú teraz tlačené na PEFC certifikovanom papieri! "Ochrana životného prostredia je srdcová záležitosť spoločnosti Athesia, je teda prirodzené, že to bolo prioritou aj pre nás v snahe vydávať naše noviny z papiera vyrobeného trvalo...

Prvá medzinárodná konferencia PEFC zameraná na politiky EÚ

Jul 12 2016 Chcete sa dozvedieť viac o politike EÚ v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania lesov? Máte záujem diskutovať o úlohe certifikácie lesov v rámci rozhodnutí vychádzajúcich z Bruselu? Potom sa pridajte k nám počas historicky prvej konferencii PEFC zameranej na politiky...

USGBC akceptuje PEFC drevo v zelenom stavebníctve

May 11 2016 Hnutie zeleného stavebníctva - od architektov a staviteľov až po projektantov teraz môže profitovať zo širšej ponuky dreva a výrobkov z dreva pochádzajúcich zo zodpovedne hospodáriacich subjektov oprávnených dodávať svoje výrobky pre LEED -  Leadership in Energy and...

Prvá PEFC certifikovaná budova v Škandinávii

Apr 22 2016 Prvý PEFC certifikovaný obytný dom „Mäihä"  bude dokončený v Seinäjoki vo Fínsku v júli tohto roku. Budova je postavená v rámci systému  projektovej PEFC certifikácie. Prostredníctvom certifikátu PEFC budú stavebné firmy schopné preukázať prínos projektu k ochrane životného...

Medzinárodný deň lesov

Apr 20 2016 Prvý jarný deň oslavoval Brusel medzinárodný deň lesov spojený s otvorením ohromujúcej výstavy fotografií o lesoch. So sloganom "Na jar 2016 k vám budú lesy bližšie" sprístupnila agentúra Revolve úžasné fotografie belgických lesov. Návštevníci sa o aktivitách PEFC mohli dozvedieť priamo na...