Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PEFC Novinky

Prelepenie jednej značky druhou nepomáha trvalo udržateľnému hospodáreniu v lesoch

Jun 26 2017 Viac ako 69 miliónov hektárov (16%) certifikovaných lesov vo svete je certifikovaných oboma systémami PEFC a FSC. Oproti roku 2012 vzrástla výmera dvojito certifikovaných leso o 30 miliónov hektárov. V snahe...

PEFC výročná správa 2016 zachytáva najdôležitejšie udalosti PEFC aliancie

Jun 02 2017 Z množstva aktivít, ktoré sa zrealizovali v roku 2016 možno vyzdvihnúť rast aliancie o nové členské štáty Ghanu, Maďarsko, Macedónsko, Kóreu, Rumunsko a Thajsko. Rast organizácie sa zabezpečoval aj prostredníctvom...

Stretnutie členov PEFC 2017

May 12 2017 Cieľom tohtoročného stretnutia členov, ktoré sa konalo v dňoch 25.- 28.4. 2017 v Ženeve, bola výmena informácií medzi členskými krajinami, príprava budúcej stratégie PEFC, stretnutie členov so zástupcami Rady riaditeľov a...

Pripomienkovanie revidovaného štandardu PEFC ST 1001

Mar 31 2017 Medzinárodná Rada PEFC vyzýva všetky záujmové skupiny, aby predložili svoje pripomienky k revidovanému štandardu - PEFC ST 1001: 201X.  Lehota na pripomienkovanie je do 29.mája 2017. Urobiť tak môžete...

Výzva-"Fondu PEFC na podporu spolupráce” na podávanie projektov na rok 2017

Feb 08 2017 Fond PEFC na podporu spolupráce zverejnil výzvu na podávanie projektov na rok 2017. Cieľom tohtoročnej výzvy je podporiť projekty zamerané na podporu inovácií a nových inovatívnych riešení pre podporu trvalej udržateľnosti lesov. Projekty môžu byť zamerané na riešenie lokálnych problémov s...

PEFC týždeň certifikácie lesov 2016

Dec 02 2016  „PEFC týždeň certifikácie lesov 2016“ sa konal 14.-18.11.2016 v Indonézii, na ostrove Bali. Hlavným mottom stretnutia bolo „Udržateľná krajina pre udržateľné živobytie“. V rámci stretnutia sa uskutočnilo niekoľko sprievodných podujatí vrátane stretnutia členov Rady PEFC, zasadnutia Rady...

PEFC postúpil do užšieho výberu ocenenia TTJ

Nov 17 2016 Dňa 14. septembra 2016 PEFC postúpil do užšieho výberu získania prestížnej ceny „TTJ Environmental Achievement Award“ za podporu trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. Pri hodnotení organizácií boli konkrétne ocenené pokroky PEFC, ktoré dosiahlo v Ázii. Jedná sa o 20. ročník...

Príručka pre zelené verejné obstarávanie v Taliansku

Nov 15 2016 Taliansky PEFC vydal novú príručku pre zelené verejné obstarávanie s cieľom podporiť trvalo udržateľného hospodárenie  v lesoch. Príručka zachytáva aktuálne zmeny, ktoré začnú v krajine platiť po nadobudnutí účinnosti nového zákona o verejnom obstarávaní. Zákon má pomôcť...

Logo PEFC sa stalo súčasťou kampane ALDI

Aug 30 2016 Koncern ALDI SOUTH zahrnul logo PEFC medzi sedem najznámejších značiek trvalo udržateľnosti v rámci kampane "Po stopách siedmich pečatí". ALDI SOUTH je popredná sieť nemeckých maloobchodov s takmer 5300 obchodmi po celom svete. Vďaka svojej kampani koncern predstavil svojim zákazníkom v...

Prví súkromní vlastníci lesov v Lotyšsku získali certifikáciu PEFC!

Aug 30 2016 Súkromní vlastníci lesov v Lotyšsku majú dôvod na oslavu, keďže súkromné spoločenstvo lesov  MA Kraslava sa stalo v histórii ako prvé v krajine certifikované schémou PEFC v snahe podporiť trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch prostredníctvom certifikácie PEFC. Spoločenstvo sa v súčasnosti...