Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PEFC Novinky

Nová medzinárodná brožúra C-o-C

Feb 22 2011 PEFC vydal novú informačnú brožúru o PEFC spotrebiteľskom reťazci, ktorá zahŕňa zmeny v štandarde C-o-C vrátane sociálnych požiadaviek. Brožúra poskytuje informácie o výhodách PEFC certifikácie v porovnaní s inými certifikačnými systémami. Brožúra C-o-C (EN)

Online webinar o nových požiadavkách na C-o-C a používanie loga PEFC

Feb 15 2011 Rada PEFC organizuje online webinare o nových požiadavkách na spotrebiteľský reťazec a používanie loga PEFC. Webináre sú určené pre zástupcov certifikačných orgánov, certifikovaných spoločností a ďalších záujemcov, ktorí sa chcú dozvedieť o zmenách v revidovaných dokumentoch. Dátumy a registrácia...

PEFC Newsletter 49/2011 (január 2011)

Jan 12 2011 PEFC Newsletter sumarizuje novinky a informácie Rady PEFC a členských krajín PEFC od decembra 2010. Jeho súčasťou je uvedenie programu malých grantov a prípadové štúdie. PEFC Newsletter 49/2011