PEFC Novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PEFC Novinky

PEFC oslavuje svetový deň lesa - vydáva výročnú správu za rok 2010

Mar 29 2011 Významnú úlohu lesov a hodnotu, ktorú dávajú ľuďom si pripomíname svetovým dňom lesa, ktorý je celosvetovo každoročne oslavovaný 21. marca, v deň jesennej rovnodennosti na južnej pologuli.    Spolu s PEFC a jeho členmi zapojenými v  celoročných aktivitách podporujúcich trvalo...

Návod na implementáciu požiadaviek C-o-C: zainteresované skupiny sú prizvané na konzultácie

Mar 11 2011 Potom, ako bol revidovaný medzinárodný dokument pre C-o-C (TD SFCS 1004:2010), PEFC vytvoril návod na implementáciu požiadaviek tohto dokumentu. Všetky zainteresované skupiny sú prizvané ku konzultáciám a zasielaniu svojich názorov k tomuto návodu v termíne do 31. marca...

PEFC prehodnocuje normy dokumentov, vyzýva k nomináciám

Mar 07 2011 PEFC očakáva nominácie na členov pracovných skupin zameraných na tri kľúčové PEFC normy, požiadavky na uznávanie národných systémov certifikácie lesov, požiadavky na certifikačné orgány a certifikácia spotrebiteľského reťazca (C-o-C).   Pracovná skupina zameraná na uznávanie certifikačných...

Významné japonské vydavateľstvo sa rozhodlo pre PEFC

Mar 07 2011 Jeden z najvýznamnejších vydavateľských domov v Japonsku, Hachette Fujingaho, sa pripojil k dlhému zoznamu celosvetovo vplyvných vydavateľstiev, ktoré obdržali PEFC C-o-C certifikáciu, aby tým demonštrovali ich záväzok k trvalo udržateľnému obhospodarovaniu lesov prostredníctvom výberu PEFC -...

Nová brožúra prehľadu výhod PEFC certifikácie pre tlačiarenskú a vydavateľskú činnosť

Feb 28 2011 Ako reakcia na zvyšujúci sa záujem nákupcov tlačovín na poskytovanie uistení zákazníkom o využívaní udržateľných zdrojov a so stále sa zvyšujúcim počtom tlačiarenských spoločností vyžadujúcich PEFC C-o-C certifikáciu bola vydaná nová brožúra prehľadu výhod PEFC certifikácie pre tlačiarenskú a...

Nová medzinárodná brožúra C-o-C

Feb 22 2011 PEFC vydal novú informačnú brožúru o PEFC spotrebiteľskom reťazci, ktorá zahŕňa zmeny v štandarde C-o-C vrátane sociálnych požiadaviek. Brožúra poskytuje informácie o výhodách PEFC certifikácie v porovnaní s inými certifikačnými systémami. Brožúra C-o-C (EN)

Online webinar o nových požiadavkách na C-o-C a používanie loga PEFC

Feb 15 2011 Rada PEFC organizuje online webinare o nových požiadavkách na spotrebiteľský reťazec a používanie loga PEFC. Webináre sú určené pre zástupcov certifikačných orgánov, certifikovaných spoločností a ďalších záujemcov, ktorí sa chcú dozvedieť o zmenách v revidovaných dokumentoch. Dátumy a registrácia...

PEFC Newsletter 49/2011 (január 2011)

Jan 12 2011 PEFC Newsletter sumarizuje novinky a informácie Rady PEFC a členských krajín PEFC od decembra 2010. Jeho súčasťou je uvedenie programu malých grantov a prípadové štúdie. PEFC Newsletter 49/2011