PEFC Novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PEFC Novinky

Využite možnosť pripomienkovať kritéria a indikátory TUOL

Jun 01 2018 Medzinárodná rada PEFC zahájila proces verejných konzultácií k návrhu globálneho štandardu PEFC ST 1003 Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. Vlastníci a obhospodarovatelia lesov na celom svete, ako i rôzne...

Riešenie z lesa: PEFC, móda a trvalo udržateľné dodávateľské reťazce

May 30 2018 Vysoká spotreba vody a pesticídov v procese výroby bavlny a vplyv technológií produkcie syntetických textílií na klímu zapríčiňujú, že textilný priemysel patrí medzi jedno z odvetví...

Stretnutie členov PEFC 2018

May 07 2018 V dňoch 23. – 27. 4. 2018 sa konalo v Ženeve pravidelné stretnutie členov medzinárodnej Rady PEFC. Cieľom stretnutia bola výmena informácií medzi členskými krajinami a zástupcami záujmových skupín, prediskutovanie...

Udržateľná móda z lesov oživila OSN

Mar 16 2018 Viete si predstaviť, že vaše oblečenie pochádza zo stromov? Možno to nevieme, ale mnohí z nás už nosia materiály, ktoré začali svoj život v lese! Tieto materiály na báze lesa sú omnoho šetrnejšie k životnému...

Zdôrazňovať prínosy lesných produktov je dôležité pre využitie potenciálneho príspevku lesov k napĺňaniu SDG

Mar 16 2018 Environmentálne dôvody ochrany lesov sú dobre známe. Menej známa, ale rovnako významná je aj úloha lesných produktov. Produkty lesného hospodárstva sú kľúčom k ekologickému hospodárstvu,...

Používanie dreva je skvelé!

Feb 27 2018 Používanie dreva je skvelé a pomáha chrániť naše lesy. Aj tu je miesto pre PEFC certifikáciu, ktorá pomáha chrániť naše lesy. PEFC certifikované výrobky pochádzajú z lesov, ktoré sú...

PEFC pomáha chrániť lesy

Feb 24 2018 Veríme, že riešením ochrany je trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. Certifikácia podporuje udržateľnosť. PEFC je popredným svetovým certifikačným systémom, ktorý sa stará o lesy. Pomáhame chrániť...

Lesy sú ohrozené – využívajme ich alebo ich straťme!

Feb 24 2018 Lesy sú životne dôležité pre náš spôsob života, avšak sú ohrozené. Premenené na poľnohospodársku pôdu, farmy na dobytok, palmové a sójové plantáže.... Aké je riešenie tejto...

COC certifikované spoločnosti vnímajú certifikáciu predovšetkým ako nástroj na zabezpečenie legálnosti a prevenciu pred nelegálnou ťažbou

Feb 12 2018 Aktuálne publikovaná štúdia zameraná na certifikáciu spotrebiteľského reťazca v krajinách strednej a južnej Európy “The status of chain of custody certification in the countries of Central and South Europe” predstavuje...

Tvrdá práca v lese je často jediným spôsobom ako zabezpečiť živobytie vo vidieckych oblastiach

Feb 05 2018 V roku 2017 usporiadala Medzinárodná rada PEFC prvú fotografickú súťaž "Experience Forests, Experience PEFC". Do súťaže sa prihlásilo viac 11000 fotografií z 23 krajín celého sveta. Z tisícok zaslaných...