„Humans of the Forests“ – Ľudia z lesov - PEFC Novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

„Humans of the Forests“ – Ľudia z lesov

Mar 01 2019

Pod názvom "Ľfotoudia z lesov" sa skrýva séria videí, ktorými PEFC predstavuje skutočné príbehy ľudí venujúcim sa obhospodarovaniu lesov. Sledujte našu cestu počas dokumentovania krátkych príbehov prostredníctvom YouTube a v prípade Vášho záujmu sa môžete prihlásiť na odoberanie nových príbehov. Prípadne môžete novinky sledovať na Instagrame pod hashtagom "#humansoftheforests". V najbližšom období Vás budeme informovať o ďalších komunikačných kanáloch a aktivitách v teréne.

Na ukážku pripájame niekoľko pilotných videí:

 

Video zachytávajúce príbeh lesníka Roberta z oblasti severného Talianska postihnutého zemetrasením.

 

Príbeh využitia aplikácie mobilného telefónu pri inventarizácii lesa.

 

Postavenie ženy ako lesníčky – príbeh Anny z Talianska