Pomôžte chrániť lesy prostredníctvom PEFC - PEFC Novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Pomôžte chrániť lesy prostredníctvom PEFC

Feb 20 2019

CoC Video 2

Spotrebitelia,  verejnosť a súkromné organizácie čoraz viac žiadajú produkty z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov. Odkiaľ ale majú istotu ohľadom výrobkov, ktoré kupujú?

Odpoveďou je PEFC certifikácia spotrebiteľského reťazca (C-o-C). Práve certifikácia lesov PEFC preukazuje obhospodarovanie lesov trvalo udržateľným spôsobom. Je potrebné si však uvedomiť, že produkty z lesa prejdú mnohými stupňami spracovania  pokiaľ sa dostanú k spotrebiteľom vo forme finálnych produktov.

 

PEFC certifikácia spotrebiteľského reťazca sleduje certifikované produkty v celom dodávateľskom reťazci od lesa k spotrebiteľovi, čo zabezpečí všetkým zúčastneným stranám vrátane spotrebiteľov dokladovať pôvod produktov.

 Viac informácií nájdete vo videu.

 

Načo potrebujeme PEFC certifikáciu spotrebiteľského reťazca?

Podľa nedávneho prieskumu si 70% spotrebiteľov myslí, že spoločnosti by mali používať PEFC certifikáciu, aby preukázali že drevo ktoré používajú pochádza z legálnych a trvalo udržateľných zdrojov.

PEFC certifikácia spotrebiteľského reťazca umožňuje:

  •      sledovanie certifikovaných produktov v celom dodávateľskom reťazci,
  •      splniť požiadavky verejného obstarávania súkromného a verejného sektora,
  •      preukázať dodržiavanie právnych predpisov,
  •      používať značku PEFC, ktorej v súčasnej dobe dôverujú milióny spotrebiteľov a organizácií po celom svete,
  •      zvýrazniť svojim zákazníkom záväzok spoločnosti k trvalej udržateľnosti.

 

PEFC certifikácia spotrebiteľského reťazca je dostupná pre všetky spoločnosti, ktoré kupujú a predávajú produkty z lesa. Ak chcete získať viac informácií o tom, ako získať certifikáciu, obráťte sa PEFC Slovensko prípadne na PEFC International.