Inovácie v srdci víťazov Fondu PEFC na podporu spolupráce - PEFC Novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Inovácie v srdci víťazov Fondu PEFC na podporu spolupráce

Sep 18 2018

PEFC Collaboration Fund v02 300dpi transparent backgroundS potešením oznamujeme víťazné projekty  Fondu PEFC na podporu spolupráce v roku 2018.

Každý z uvedených projektov je priekopníkom v oblasti využívania technológií a inovácií v oblasti certifikácie lesov. Tento rok sa fond na podporu spolupráce zameral na konkrétne projekty trochu inak. Podporuje vývoj inovatívnych systémov, ktoré budú využívať najnovšie technológie v snahe o zlepšenie monitorovania lesa, ktoré by mali napomôcť zlepšeniu jeho zdravotného stavu a k lepšiemu prístupu malých obhospodarovateľov k certifikácii. Jedná sa o projekty v kontexte trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, ktoré vyvíjajú, skúšajú alebo rozširujú inovatívne riešenia.

V tomto roku fond bude podporovať tri projekty, v celkovej sume 100 000 CHF.

Viac informácií nájdete na stránke PEFC International.