Používanie dreva je skvelé! - PEFC Novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Používanie dreva je skvelé!

Feb 27 2018

Používanie dreva je skvelé a pomáha chrániť naše lesy. Aj tu je miesto pre PEFC certifikáciu, ktorá pomáha chrániť naše lesy. PEFC certifikované výrobky pochádzajú z lesov, ktoré sú udržateľné.

Ako môžete pomôcť vy? Kupujte certifikované produkty označené logom PEFC!