PEFC pomáha chrániť lesy - PEFC Novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PEFC pomáha chrániť lesy

Feb 24 2018

Veríme, že riešením ochrany je trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. Certifikácia podporuje udržateľnosť. PEFC je popredným svetovým certifikačným systémom, ktorý sa stará o lesy. Pomáhame chrániť biodiverzitu a podporujeme vlastníkov lesov a komunity.

Ako môžete pomôcť vy? Kupujte certifikované produkty označené logom PEFC!