Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Tvrdá práca v lese je často jediným spôsobom ako zabezpečiť živobytie vo vidieckych oblastiach

Feb 05 2018

V roku 2017 usporiadala Medzinárodná rada PEFC prvú fotografickú súťaž "Experience Forests, Experience PEFC". Do súťaže sa prihlásilo viac 11000 fotografií z 23 krajín celého sveta. Z tisícok zaslaných fotografií vybrala medzinárodná porota 12 najlepších, ktoré si môžete pozrieť tu.

Každý mesiac roku 2018 uvedieme jednu z týchto fotografií, pričom január predstavuje "tvrdú prácu" v Tatranskej Kotline na Slovensku od autora fotografie Antona Potaša.

Hard work Tony Potas

“Prírode blízke obhospodarovanie lesov vyžaduje tradičné a citlivé prístupy. Tvrdá práca je často jediným spôsobom, ako zabezpečiť živobytie vo vidieckych oblastiach“, vysvetľuje autor.

Potrebujeme chrániť naše lesy

„Lesy, ktoré dneska tu sú, zajtra byť nemusia, potrebujú skutočnú pomoc, potrebujú systémový prístup, aby tá pestrosť a to, čo nám tu zanechali predošlé generácie zostalo i naďalej živé a dostupné, aby naše deti len z kníh nemuseli vyčítať, že také niečo existovalo. Preto som vďačný za to, čo vlastne robí certifikačná organizácia, aby tu pre naše deti zostalo to čo sme my dostali“, dopĺňa autor.

 

12 najlepších fotografií medzinárodnej fotosúťaže "Experience Forests, Experience PEFC 2017"