Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

IKEA diskriminuje českých dodávateľov

Dec 19 2017

zdechovskyČeský europoslanec Tomáš Zdechovský podal podnet Európskej komisii k prešetreniu postupu spoločnosti IKEA. Nábytkársky koncern požaduje od svojich dodávateľov výhradne certifikáciu FSC, ktorej pravidlá sa výrazne odlišujú v členských štátoch EÚ. Vzniká tak podozrenie z obmedzovania hospodárskej súťaže, ktorá môže ovplyvniť obchod mezi členskými štátmi EÚ. Podnetom sa bude zaoberať Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž EK.

Tlačová správa je dostupná na stránke europoslanca Tomáša Zdechovského