Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PEFC výročná správa 2016 zachytáva najdôležitejšie udalosti PEFC aliancie

Jun 02 2017

PEFC AR 2016Z množstva aktivít, ktoré sa zrealizovali v roku 2016 možno vyzdvihnúť rast aliancie o nové členské štáty Ghanu, Maďarsko, Macedónsko, Kóreu, Rumunsko a Thajsko. Rast organizácie sa zabezpečoval aj prostredníctvom medzinárodných projektov, pomocou ktorých Rada PEFC podporuje inovatívne spôsoby na zabezpečenie rozvoja certifikácie v globálnom kontexte. V roku 2016 bola odštartovaná revízia medzinárodných štandardov PEFC, ktorá bude prebiehať aj v nasledujúcich dvoch rokoch. V rámci nej majú stovky expertov a tisíce záujmových skupín možnosť vyjadriť svoje postoje a požiadavky na obhospodarovanie lesov. Ďalšou dôležitou, nie však poslednou informáciou je, že výmera PEFC certifikovaných lesov vo svete dosiahla 300. mil. ha!

PEFC výročná správa 2016 je k dispozícii online