Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PEFC Novinky

Stretnutie členov PEFC 2018

May 07 2018 V dňoch 23. – 27. 4. 2018 sa konalo v Ženeve pravidelné stretnutie členov medzinárodnej Rady PEFC. Cieľom stretnutia bola výmena informácií medzi členskými krajinami a zástupcami záujmových skupín, prediskutovanie...

Udržateľná móda z lesov oživila OSN

Mar 16 2018 Viete si predstaviť, že vaše oblečenie pochádza zo stromov? Možno to nevieme, ale mnohí z nás už nosia materiály, ktoré začali svoj život v lese! Tieto materiály na báze lesa sú omnoho šetrnejšie k životnému...

Zdôrazňovať prínosy lesných produktov je dôležité pre využitie potenciálneho príspevku lesov k napĺňaniu SDG

Mar 16 2018 Environmentálne dôvody ochrany lesov sú dobre známe. Menej známa, ale rovnako významná je aj úloha lesných produktov. Produkty lesného hospodárstva sú kľúčom k ekologickému hospodárstvu,...

Používanie dreva je skvelé!

Feb 27 2018 Používanie dreva je skvelé a pomáha chrániť naše lesy. Aj tu je miesto pre PEFC certifikáciu, ktorá pomáha chrániť naše lesy. PEFC certifikované výrobky pochádzajú z lesov, ktoré sú...

PEFC pomáha chrániť lesy

Feb 24 2018 Veríme, že riešením ochrany je trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. Certifikácia podporuje udržateľnosť. PEFC je popredným svetovým certifikačným systémom, ktorý sa stará o lesy. Pomáhame chrániť...

Lesy sú ohrozené – využívajme ich alebo ich straťme!

Feb 24 2018 Lesy sú životne dôležité pre náš spôsob života, avšak sú ohrozené. Premenené na poľnohospodársku pôdu, farmy na dobytok, palmové a sójové plantáže.... Aké je riešenie tejto...

COC certifikované spoločnosti vnímajú certifikáciu predovšetkým ako nástroj na zabezpečenie legálnosti a prevenciu pred nelegálnou ťažbou

Feb 12 2018 Aktuálne publikovaná štúdia zameraná na certifikáciu spotrebiteľského reťazca v krajinách strednej a južnej Európy “The status of chain of custody certification in the countries of Central and South Europe” predstavuje...

Tvrdá práca v lese je často jediným spôsobom ako zabezpečiť živobytie vo vidieckych oblastiach

Feb 05 2018 V roku 2017 usporiadala Medzinárodná rada PEFC prvú fotografickú súťaž "Experience Forests, Experience PEFC". Do súťaže sa prihlásilo viac 11000 fotografií z 23 krajín celého sveta. Z tisícok zaslaných...

IKEA diskriminuje českých dodávateľov

Dec 19 2017 Český europoslanec Tomáš Zdechovský podal podnet Európskej komisii k prešetreniu postupu spoločnosti IKEA. Nábytkársky koncern požaduje od svojich dodávateľov výhradne certifikáciu FSC, ktorej...

Úspešný PEFC týždeň certifikácie lesov 2017

Nov 20 2017 „PEFC týždeň certifikácie lesov 2017“ sa konal 13.-17.11.2017 v Helsinkách vo Fínsku. Hlavným mottom stretnutia bolo hľadanie inteligentných riešení pri certifikácii lesov. V rámci stretnutia sa uskutočnilo niekoľko...