Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PEFC Novinky

„Humans of the Forests“ – Ľudia z lesov

Mar 01 2019 Pod názvom "Ľudia z lesov" sa skrýva séria videí, ktorými PEFC predstavuje skutočné príbehy ľudí venujúcim sa obhospodarovaniu lesov. Sledujte našu cestu počas dokumentovania krátkych príbehov...

Pomôžte chrániť lesy prostredníctvom PEFC

Feb 20 2019 Spotrebitelia,  verejnosť a súkromné organizácie čoraz viac žiadajú produkty z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov. Odkiaľ ale majú istotu ohľadom výrobkov, ktoré kupujú? Odpoveďou je PEFC certifikácia...

PEFC spoznal víťaza súťaže PEFC fotograf roka 2018

Nov 14 2018 PEFC International vyhlasuje víťaza a finalistov ocenenia PEFC fotograf roka 2018. Od Medzinárodného dňa lesov až po Svetový deň životného prostredia sme žiadali fotografov, aby nám ukázali, čo pre nich lesy znamenajú - získali sme od...

Ako pokračuje revízia PEFC COC štandardu

Nov 13 2018 S viac ako 20 000 certifikovanými spoločnosťami má medzinárodný PEFC štandard spotrebiteľského reťazca (COC) vplyv nie len na trh s certifikovanými výrobkami, ale zároveň aj na interné riadiace procesy firiem a formovanie...

Inovácie v srdci víťazov Fondu PEFC na podporu spolupráce

Sep 18 2018 S potešením oznamujeme víťazné projekty  Fondu PEFC na podporu spolupráce v roku 2018. Každý z uvedených projektov je priekopníkom v oblasti využívania technológií a inovácií v oblasti...

Využite možnosť pripomienkovať kritéria a indikátory TUOL

Jun 01 2018 Medzinárodná rada PEFC zahájila proces verejných konzultácií k návrhu globálneho štandardu PEFC ST 1003 Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. Vlastníci a obhospodarovatelia lesov na celom svete, ako i rôzne...

Riešenie z lesa: PEFC, móda a trvalo udržateľné dodávateľské reťazce

May 30 2018 Vysoká spotreba vody a pesticídov v procese výroby bavlny a vplyv technológií produkcie syntetických textílií na klímu zapríčiňujú, že textilný priemysel patrí medzi jedno z odvetví...

Stretnutie členov PEFC 2018

May 07 2018 V dňoch 23. – 27. 4. 2018 sa konalo v Ženeve pravidelné stretnutie členov medzinárodnej Rady PEFC. Cieľom stretnutia bola výmena informácií medzi členskými krajinami a zástupcami záujmových skupín, prediskutovanie...

Udržateľná móda z lesov oživila OSN

Mar 16 2018 Viete si predstaviť, že vaše oblečenie pochádza zo stromov? Možno to nevieme, ale mnohí z nás už nosia materiály, ktoré začali svoj život v lese! Tieto materiály na báze lesa sú omnoho šetrnejšie k životnému...

Zdôrazňovať prínosy lesných produktov je dôležité pre využitie potenciálneho príspevku lesov k napĺňaniu SDG

Mar 16 2018 Environmentálne dôvody ochrany lesov sú dobre známe. Menej známa, ale rovnako významná je aj úloha lesných produktov. Produkty lesného hospodárstva sú kľúčom k ekologickému hospodárstvu,...