Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PEFC Novinky

PEFC spoznal víťaza súťaže PEFC fotograf roka 2018

Nov 14 2018 PEFC International vyhlasuje víťaza a finalistov ocenenia PEFC fotograf roka 2018. Od Medzinárodného dňa lesov až po Svetový deň životného prostredia sme žiadali fotografov, aby nám ukázali, čo pre nich lesy znamenajú - získali sme od...

Ako pokračuje revízia PEFC COC štandardu

Nov 13 2018 S viac ako 20 000 certifikovanými spoločnosťami má medzinárodný PEFC štandard spotrebiteľského reťazca (COC) vplyv nie len na trh s certifikovanými výrobkami, ale zároveň aj na interné riadiace procesy firiem a formovanie...

Inovácie v srdci víťazov Fondu PEFC na podporu spolupráce

Sep 18 2018 S potešením oznamujeme víťazné projekty  Fondu PEFC na podporu spolupráce v roku 2018. Každý z uvedených projektov je priekopníkom v oblasti využívania technológií a inovácií v oblasti...

Využite možnosť pripomienkovať kritéria a indikátory TUOL

Jun 01 2018 Medzinárodná rada PEFC zahájila proces verejných konzultácií k návrhu globálneho štandardu PEFC ST 1003 Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. Vlastníci a obhospodarovatelia lesov na celom svete, ako i rôzne...

Riešenie z lesa: PEFC, móda a trvalo udržateľné dodávateľské reťazce

May 30 2018 Vysoká spotreba vody a pesticídov v procese výroby bavlny a vplyv technológií produkcie syntetických textílií na klímu zapríčiňujú, že textilný priemysel patrí medzi jedno z odvetví...

Stretnutie členov PEFC 2018

May 07 2018 V dňoch 23. – 27. 4. 2018 sa konalo v Ženeve pravidelné stretnutie členov medzinárodnej Rady PEFC. Cieľom stretnutia bola výmena informácií medzi členskými krajinami a zástupcami záujmových skupín, prediskutovanie...

Udržateľná móda z lesov oživila OSN

Mar 16 2018 Viete si predstaviť, že vaše oblečenie pochádza zo stromov? Možno to nevieme, ale mnohí z nás už nosia materiály, ktoré začali svoj život v lese! Tieto materiály na báze lesa sú omnoho šetrnejšie k životnému...

Zdôrazňovať prínosy lesných produktov je dôležité pre využitie potenciálneho príspevku lesov k napĺňaniu SDG

Mar 16 2018 Environmentálne dôvody ochrany lesov sú dobre známe. Menej známa, ale rovnako významná je aj úloha lesných produktov. Produkty lesného hospodárstva sú kľúčom k ekologickému hospodárstvu,...

Používanie dreva je skvelé!

Feb 27 2018 Používanie dreva je skvelé a pomáha chrániť naše lesy. Aj tu je miesto pre PEFC certifikáciu, ktorá pomáha chrániť naše lesy. PEFC certifikované výrobky pochádzajú z lesov, ktoré sú...

PEFC pomáha chrániť lesy

Feb 24 2018 Veríme, že riešením ochrany je trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. Certifikácia podporuje udržateľnosť. PEFC je popredným svetovým certifikačným systémom, ktorý sa stará o lesy. Pomáhame chrániť...