Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Národné novinky

Dopady návrhu zákona o ochrane prírody a krajiny na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

Feb 07 2012 Ministerstvo životného prostredia, aj napriek vládnym programom deklarovaným dialógom medzi vlastníkmi, ochranármi a vedeckou obcou, vypracovalo návrh zákona ochrane prírody a krajiny úzko špecializovaným okruhom ľudí s prostredia environmentálnych nevládnych organizácii a prírodovedných...

PEFC na výstave v Národnej rade SR

Sep 22 2011 PEFC Slovensko propagovalo myšlienku certifikácie lesov na výstave "Lesy pre ľudí, ktorá sa uskutočnila na pôde Národnej rady Slovenskej republiky v dňoch 7.-16.9.2011. Slávnostného otvorenia výstavy sa zúčastnili poprední predstavitelia lesníckych  inštitúcií, zástupcovia Ministerstva...

Memorandum o podpore TUOL

Jun 23 2011 Dňa 15.6.2011 podpísali PEFC Slovensko a Slovenská poľovnícka komora spoločné Memorandum o podpore trvalo udržateľného obospoaradovania lesov. Memorandum bolo podpísané počas celoštátnej výstavy Poľovníctvo a príroda v Bratislave. Slovenská poťovnícka komora sa tak stala ďalším, v poradí tretím...

Zmena názvu

Jun 21 2011 Združenie certifikácie lesov Slovenska (ZCLS) mení názov na PEFC Slovensko (PEFC SK)   Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Združenia certifikácie lesov Slovenska a registrácii nových stanov združenia, sa splatnosťou od 1.6.2011 mení názov ZCLS na PEFC Slovensko.   Ostatné kontakté...

Zmena názvu ZCLS

Jun 17 2011 Združenie certifikácie lesov Slovenska (ZCLS) mení názov na PEFC Slovensko (PEFC SK)   Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Združenia certifikácie lesov Slovenska a registrácii nových stanov združenia, sa splatnosťou od 1.6.2011 mení názov ZCLS na PEFC Slovensko.   Ostatné kontakté...

Program vzdelávania pre účastníkov certifikácie lesov v regióne VÝCHOD

Jun 03 2011 Združenie certifikácie lesov Slovenska, ako národný riadiaci orgán PEFC v Slovenskej republike, organizuje základný vzdelávací program určený pre účastníkov regionálnej certifikácie lesov v regióne VÝCHOD.   Školenia sa uskutočnia nasledovne:     22.6.2011 -  Prešov -...

Program vzdelávania pre účastníkov certifikácie lesov v regióne SEVER

May 02 2011 Združenie certifikácie lesov Slovenska, ako národný riadiaci orgán PEFC v Slovenskej republike, organizuje základný vzdelávací program určený pre účastníkov regionálnej certifikácie lesov v regióne STRED.   Školenie sa uskutoční dňa 31.5.2011   Miesta konania: 1. Ružomberok -...

Program vzdelávania pre účastníkov certifikácie lesov v regióne STRED

May 02 2011 Združenie certifikácie lesov Slovenska, ako národný riadiaci orgán PEFC v Slovenskej republike, organizuje základný vzdelávací program určený pre účastníkov regionálnej certifikácie lesov v regióne STRED.   Školenie sa uskutoční dňa 17.5.2011 o 13:30 hod. v zasadačke Generálneho...

Seminár k revidovanému štandardu PEFC spotrebiteľského reťazca

Apr 10 2011 Po sérií niekoľkých webinárov a odbornom seminári usporiadanom Radou PEFC, Združenie certifikácie lesov Slovenska, ako národný riadiaci orgán PEFC v SR, zorganizovalo základný vzdelávací program pre účastníkov certifikačného procesu spotrebiteľského reťazca PEFC. Cieľom seminára, ktorý sa konal...

Program vzdelávania pre účastníkov certifikácie lesov v regióne ZÁPAD

Feb 25 2011 Združenie certifikácie lesov Slovenska, ako národný riadiaci orgán PEFC v Slovenskej republike, organizuje základný vzdelávací program určený pre účastníkov regionálnej certifikácie lesov v regióne ZÁPAD.   Školenie sa uskutoční dňa 17.3.2011 o 9:00 hod. v zasadačke Ústavu lesníckeho...