Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Národné novinky

PEFC učil deti hrou

Sep 21 2015 V spolupráci s novo otvoreným bratislavským centrom Bauhaus sme pripravili tematické tvorivé dielne. Každé dieťa, ktoré v sobotu 19.9. 2015 spolu s rodičmi navštívilo nákupné centrum, si mohlo vyrobiť vlastný drevený vešiačik. Praktický darček potešil nielen deti, ale aj rodičov. Kým deti...

Pozvánka na detskú akciu

Sep 17 2015 Pozývame všetky deti v sprievode rodičov na akciu BAUHAUS Kids Club, ktorú organizuje BAUHAUS Bratislava spolu s PEFC Slovesnko v sobotu 19. septembra od 9.00 do 14.00 hod. V remeselnej dielni sa bude pre malých kutilov vyrábať drevený vešiačik na kľúče či na zavesenie čokoľvek...

Valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Apr 14 2015 16. valné zhromaždenie PEFC Slovensko sa konalo 31. 3. 2015 v Banskej Bystrici. Predseda združenia oboznámil členov so správou o činnosti za rok 2014, v ktorej sa venoval členskej základni, prezentoval rámcové informácie z valného zhromaždenia Rady PEFC, informoval...

Revízia SFCS pokračuje medzinárodným hodnotením

Jan 21 2015 Dňa 12. decembra 2014 schválilo valné zhromaždenie PEFC Slovensko revidované technické dokumenty SFSC. V poradí druhá periodická revízia dokumentácie národnej certifikačnej schémy začala v januári 2014. Samotnú revízu zabezpečovali členovia technickej komisie, ktorí prerokovali a...

Zahájenie verejných konzultácií k dokumentom SFCS

Aug 16 2014 PEFC Slovensko otvára verejné pripomienkovanie dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov, ktorého cieľom je umožniť jednotlivcom, laickej a odbornej verejnosti, ako aj všetkým záujmovým skupinám aktívne sa zapojiť do procesu tvorby dokumentácie Slovenského systému certifikácie...

Projekt na podporu certifikácie neštátnych vlastníkov lesov

May 12 2014 Združenie PEFC Slovensko získalo v roku 2013 grant z Fondu na podporu spolupráce Rady PEFC na realizáciu projektu „Vytvorenie potenciálnej vedomostnej základne pre rozširovanie PEFC certifikácie". Hlavným cieľom projektu je rozširovanie PEFC certifikácie na Slovensku prostredníctvom zvyšovania...

1. zasadnutie technickej komisie

Apr 28 2014 1. zasadnutie technickej komisie pre revíziu technických dokumentov SFCS sa konalo 24.4.2014 vo Zvolene. Hlavným cieľom stretnutia bolo predstaviť obsahový zámer revízie členom technickej komisie a oboznámiť ich s náplňou práce pri revidovaní dokumentov. Viac informácií o revízií...

Členská základňa PEFC Slovensko sa rozširuje

Mar 30 2014 Tri významné drevospracujúce podniky - Mondi SCP, a.s. Ružomberok, Amico Drevo, spol s r.o. Oravský Podzámok a DYHA TIROLA s.r.o. Košice sa stali novými člemni združenia PEFC Slovensko. Na základe ich žiadostí o prijatí za členov do komory spracovateľov dreva tak 26.3.2014 rozhodlo...

PEFC Slovensko otvára 2. revíziu dokumentov SFCS

Feb 05 2014 PEFC Slovensko otvára revíziu dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov (SFCS). Cieľom v poradí druhej revízie SFCS je implementácia nových vedeckých poznatkov, záverov medzinárodných dohovorov vzťahujúcich sa k obhospodarovaniu lesov, zmien vyplývajúcich z požiadaviek...

Úspešne ukončená mimoriadna revízia SFCS

Jan 29 2014 PEFC Slovensko úspešne ukončilo mimoriadnu revíziu SFCS. Mimoriadna revízia národnej schémy bola iniciovaná zmenami v medzinárodných štandardoch PEFC, ktorá v novembri 2010 schválilo valné zhromaždenie Rady PEFC. Požiadavky medzinárodných štandardov (PEFC ST 1001:2010, PEFC ST...