Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Národné novinky

17. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Apr 08 2016 Dňa 22.3.2016 sa konalo 17. valné zhromaždenie PEFC Slovensko, na ktorom sa zúčastnilo 15 riadnych členov združenia a zástupcovia partnerov. Predseda PEFC Slovensko Ing. František Štulajter, CSc. informoval v správe o činnosti združenia za rok 2015 o hlavných národných...

Medzinárodné uznanie SFCS

Mar 07 2016 Medzinárodná Rada PEFC dňa 14.1.2016 opätovne uznala Slovenský systém certifikácie lesov za súčasť systému PEFC na obdobie nasledujúcich 5 rokov. Nové revidované dokumenty národného systému, ktoré sú výsledkom revízie dokumentácie v rokoch 2014 a 2015 vstúpili do platnosti 1.10.2015 a po...

Pozvánka na 17. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Mar 02 2016 Pozývame všetkých držiteľov PEFC osvedčení o účasti na regionálnej certifikácii trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a PEFC certifikátov spotrebiteľského reťazca lesných produktov na 17. valné zhromaždenie PEFC Slovensko, ktoré sa uskutoční dňa 22.3.2016 o 10:00 hod. v budove...

Bezplatné používanie loga PEFC v SR

Jan 19 2016 Od 1.1.2016 môžu všetci držitelia PEFC certifikátu obhospodarovania lesov alebo certifikátu spotrebiteľského reťazca využívať logo PEFC bezplatne. Zmenu prijalo valné zhromaždenie PEFC Slovensko v marci 2015. Podmienkou pre používanie tejto obchodnej značky je podpísanie zmluvy o...

Predĺžená platnosť SFCS

Dec 08 2015 Platnosť Slovenského systému certifikácie lesov (SFCS) vytvoreného v roku 2009 a účinného od októbra 2010 bola predĺžená do 31.1.2016. Generálny sekretár Rady PEFC Ben Gunneberg rozhodol o predĺžení platnosti národného systému z dôvodu posunu termínu hlasovania o medzinárodnom uznaní, ktoré bude...

PEFC učil deti hrou

Sep 21 2015 V spolupráci s novo otvoreným bratislavským centrom Bauhaus sme pripravili tematické tvorivé dielne. Každé dieťa, ktoré v sobotu 19.9. 2015 spolu s rodičmi navštívilo nákupné centrum, si mohlo vyrobiť vlastný drevený vešiačik. Praktický darček potešil nielen deti, ale aj rodičov. Kým deti...

Pozvánka na detskú akciu

Sep 17 2015 Pozývame všetky deti v sprievode rodičov na akciu BAUHAUS Kids Club, ktorú organizuje BAUHAUS Bratislava spolu s PEFC Slovesnko v sobotu 19. septembra od 9.00 do 14.00 hod. V remeselnej dielni sa bude pre malých kutilov vyrábať drevený vešiačik na kľúče či na zavesenie čokoľvek...

Valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Apr 14 2015 16. valné zhromaždenie PEFC Slovensko sa konalo 31. 3. 2015 v Banskej Bystrici. Predseda združenia oboznámil členov so správou o činnosti za rok 2014, v ktorej sa venoval členskej základni, prezentoval rámcové informácie z valného zhromaždenia Rady PEFC, informoval...

Revízia SFCS pokračuje medzinárodným hodnotením

Jan 21 2015 Dňa 12. decembra 2014 schválilo valné zhromaždenie PEFC Slovensko revidované technické dokumenty SFSC. V poradí druhá periodická revízia dokumentácie národnej certifikačnej schémy začala v januári 2014. Samotnú revízu zabezpečovali členovia technickej komisie, ktorí prerokovali a...

Zahájenie verejných konzultácií k dokumentom SFCS

Aug 16 2014 PEFC Slovensko otvára verejné pripomienkovanie dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov, ktorého cieľom je umožniť jednotlivcom, laickej a odbornej verejnosti, ako aj všetkým záujmovým skupinám aktívne sa zapojiť do procesu tvorby dokumentácie Slovenského systému certifikácie...