Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Národné novinky

Odborná exkurzia pre účastníkov FOREST EUROPE

Jan 27 2017 V rámci prvého stretnutia expertných skupín FOREST EUROPE pre zelené pracovné miesta, vzdelávanie a systémy odbornej prípravy a pre kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov vo Zvolene sa 25. 1. 2017 uskutočnila exkurzia účastníkov stretnutia do lesných porastov...

Účasť PEFC Slovensko na seminári v Čechách

Nov 14 2016 Dňa 26. 10. 2016 sa v Kostelci nad Černými Lesy (ČR) konal seminár „Aktuálna situácia a nové možnosti certifikácie lesov systémom PEFC“, ktorý zorganizovalo združenie PEFC ČR spolu so Združením vlastníkov a správcov lesných majetkov ČR. Cieľom semináru bolo predstaviť pravidlá...

PEFC a BAUHAUS pre deti

Oct 10 2016 Čo spája strom so slnečnými hodinami? No predsa drevo! Bez zaváhania odpovedali deti, ktoré prišli v sobotu do bratislavskej predajne BAUHAUS. Prácu s drevom si malí majstri mohli vyskúšať na tvorivých dielňach. PEFC obľúbenú akciu, ktorej témou boli slnečné hodiny, podporil aj tentokrát....

SR smerom k zelenému hospodárstvu

Sep 28 2016 Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ poskytuje priestor na ďalšiu prezentáciu činnosti PEFC. Jedným z príkladov je publikácia „Slovenská republika smerom k zelenému hospodárstvu“, ktorej ambíciou je vytvoriť prehľad o súčasnej situácii ako aj perspektívach SR na ceste budovania hospodárstva s...

PEFC na LIGNUMEXPO 2016

Sep 28 2016 Výhody PEFC certifikácie pre obchodníkov a spracovateľov dreva boli odprezentované v rámci bloku odborných prednášok organizovaných Zväzom spracovateľov dreva SR na tému „Transparentný trh s drevom – predpoklad stability“. Séria prednášok bola súčasťou stredoeurópskej medzinárodnej výstavy...

Politika kvality PEFC Slovensko

Aug 17 2016 Politika kvality PEFC Slovensko definuje význam a úlohy PEFC certifikácie a popisuje základné princípy a ciele kvality, ktorých dodržiavaním združenie realizuje svoju integračnú úlohu pri zodpovednom obhospodarovaní lesov a rozumnom využívaní produktov a služieb lesov v prospech občanov SR,...

Deň zmeny - spoločne pri podpore environmentálnej výchovy

Jul 11 2016 Deň zmeny – podujatie, ktoré každoročne organizuje Mondi SCP a.s., členská organizácia PEFC Slovensko, sa konalo 15. júna 2016 v Ružomberku. Cieľom podujatia bolo predovšetkým pomôcť návštevníkom pochopiť, že ľudské správanie má vplyv na okolité prostredie, podporiť ich v presvedčení, že ľudia...

PEFC Slovensko na celoštátnej poľovníckej výstave

May 10 2016 Celoštátna poľovnícka výstava Poľovníctvo a príroda 2016 poskytuje priestor pre združenie PEFC Slovensko aktívne propagovať svoje aktivity zamerané na podporu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.  PEFC Slovensko v úlohe reklamného partnera výstavy bude mať možnosť prezentovať sa...

Stretnutie členov PEFC 2016

May 10 2016 V dňoch 27.-29.apríla sa v švajčiarskej Ženeve uskutočnilo stretnutie členov PEFC. V rámci trojdňového stretnutia bol na programe seminár na prezentáciu možností využívania internej komunikačnej platformy PODIO a jeho modulu CRM (riadenie vzťahov zo zákazníkmi). Pozornosť sa venovala budovaniu...

Memorandum o spolupráci

Apr 20 2016 Memorandum o vzájomnej spolupráci s cieľom zvýšiť vzájomnú informovanosť, účasť na programoch a aktivitách a podpore realizácie spoločných projektov podpísali dňa 18. apríla 2016 lesnícke inštitúcie s mestom Zvolen. PEFC Slovensko, ako jedna z 11 signatárskych organizácií zastupujúcich lesnícky...