Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Národné novinky

PEFC vyhlasuje fotografickú súťaž

Apr 23 2017 Združenie PEFC Slovensko vyhlasuje medzinárodnú fotografickú súťaž pod názvom „Objavuj les, objavuj PEFC.“ Súťaž prebieha v rámci členských krajín PEFC, v termíne od 22. apríla –...

PEFC Slovensko partner Lesníckych dní 2017

Apr 23 2017 XI. ročník celoslovenského podujatia Lesnícke dni 2017 bol slávnostne otvorený 21. apríla 2017 vo Zvolene. Význam lesov pre spoločnosť a neoceniteľnú prácu lesníkov pri zabezpečovaní trvalo udržateľného...

18. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Mar 30 2017 Dňa 30.3.2017 sa v Banskej Bystrici konalo 18. valné zhromaždenie PEFC Slovensko, na ktorom sa zúčastnilo 17 riadnych členov združenia, zástupcovia partnerov a prizvaní hostia. Predseda PEFC Slovensko Ing. František Štulajter, CSc. privítal...

Kto chce rozdávať karty v certifikácii lesov

Mar 30 2017 Zdanlivo nemožné sa stáva skutočnosťou. Doteraz nezmieriteľné ideológie neoliberálneho ekonomizmu a hlbinného environmentalizmu sa spájajú proti zachovaniu celistvého a udržateľného obhospodarovania lesov v zmysle...

Pozvánka na 18. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Mar 13 2017 Pozývame všetkých držiteľov PEFC osvedčení o účasti na regionálnej certifikácii trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a PEFC certifikátov spotrebiteľského reťazca lesných produktov na 18. valné zhromaždenie...

Biznis maskovaný ekológiou

Jan 29 2017 Je to biznis maskovaný ekológiou," hovorí na margo certifikácie FSC predseda Spoločenstvá drevospracujúcich podnikov Petr Pražan. "Máme najväčšiu svetovú certifikáciu a ide o to hromadne nepodľahnúť tlaku na ďalšie certifikáty. Moji zákazníci FSC tiež chcú, ale nenechám sa vydierať,“ dodáva na...

Odborná exkurzia pre účastníkov FOREST EUROPE

Jan 27 2017 V rámci prvého stretnutia expertných skupín FOREST EUROPE pre zelené pracovné miesta, vzdelávanie a systémy odbornej prípravy a pre kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov vo Zvolene sa 25. 1. 2017 uskutočnila exkurzia účastníkov stretnutia do lesných porastov...

Účasť PEFC Slovensko na seminári v Čechách

Nov 14 2016 Dňa 26. 10. 2016 sa v Kostelci nad Černými Lesy (ČR) konal seminár „Aktuálna situácia a nové možnosti certifikácie lesov systémom PEFC“, ktorý zorganizovalo združenie PEFC ČR spolu so Združením vlastníkov a správcov lesných majetkov ČR. Cieľom semináru bolo predstaviť pravidlá...

PEFC a BAUHAUS pre deti

Oct 10 2016 Čo spája strom so slnečnými hodinami? No predsa drevo! Bez zaváhania odpovedali deti, ktoré prišli v sobotu do bratislavskej predajne BAUHAUS. Prácu s drevom si malí majstri mohli vyskúšať na tvorivých dielňach. PEFC obľúbenú akciu, ktorej témou boli slnečné hodiny, podporil aj tentokrát....

SR smerom k zelenému hospodárstvu

Sep 28 2016 Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ poskytuje priestor na ďalšiu prezentáciu činnosti PEFC. Jedným z príkladov je publikácia „Slovenská republika smerom k zelenému hospodárstvu“, ktorej ambíciou je vytvoriť prehľad o súčasnej situácii ako aj perspektívach SR na ceste budovania hospodárstva s...