Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Národné novinky

GRUBE odovzdalo cenu

Jul 04 2017 S fotografiou s názvom Hra lúčov obsadil tretie miesto vo fotosúťaži PEFC „Objavuj les, objavuj PEFC“ Emil Rakyta zo Zvolena. Výhernú cenu – poukážku na voľný nákup tovaru v predajni GRUBE v Kováčovej v hodnote 150,-...

Podpora zelených pracovných miest v lesníctve

Jun 29 2017 Spoločný seminár procesu FOREST EUROPE, EHK OSH a FAO „Podpora zelených pracovných miest v lesníckom sektore“ sa uskutočnil 27. a 28. júna v Bratislave. Rokovania sa sústredili na predstavenie príkladov a možnosti podpory...

Predstavenie certifikačnej schémy PEFC v televíznej relácii Halali

Jun 21 2017 Relácia Halali po druhý krát predstavila systém fungovania certifikácie lesov na Slovensku. V príspevku sú bližšie vysvetlené princípy fungovania certifikačnej schémy PEFC v pomdienkach Slovenska a význam...

PEFC Slovensko víta svojho 20. člena

Jun 20 2017 Spoločnosť LESMEDIUM SK, s.r.o. sa stalo najmladším členom združenia PEFC Slovensko. V rámci členskej štruktúry je spoločnosť zaradená do komory ostatných záujmových skupín. Nosnou činnosťou spoločnosti LESMEDIUM SK je...

Ceny sú rozdané: zvíťazil Mountain Sunset

Jun 16 2017 Prvý ročník fotografickej súťaže Objavuj les, objavuj PEFC pozná víťazov. Z celkového počtu 84 prihlásených fotografií porota vybrala 5 najlepších záberov. Posudzovalo sa technické vyhotovenie fotografie,...

Stanovisko PEFC Slovensko k príprave Národnej dohody o strome

Jun 05 2017 Rada PEFC Slovensko odsúhlasila stanovisko združenia k informáciám z médií o dôvodoch prípravy Národnej dohody o strome. Stanovisko PEFC Slovensko

Slávnostné otvorenie lesného parku Belian

Jun 02 2017 LESY, s. r.o Banská Belá, člen združenia PEFC Slovensko, dňa 25.5.2017 pri príležitosti 25. výročia založenia obecných lesov slávnostne otvorili a uviedli do prevádzky lesný park Belian, ktorý sa rozprestiera na mieste...

TÜV SÜD Journal na PEFC certifikovanom papieri

May 12 2017 Spoznajte svet TÜV SÜD prostredníctvom časopisu TÜV SÜD Journal. Odborné informácie o technických inováciách, legislatívnych zmenách ako i rozhovory s predstaviteľmi slovenského priemyslu sú teraz k...

Halali - televízna relácia o prírode predstavila PEFC

Apr 25 2017 Jednou s najsledovanejších televíznych relácií o lesníctve a poľovníctve je populárno-náučná relácia HALALI – LESU ZDAR. Pravidelný dvojtýždenník vysielaný v Slovenskej...

PEFC vyhlasuje fotografickú súťaž

Apr 23 2017 Združenie PEFC Slovensko vyhlasuje medzinárodnú fotografickú súťaž pod názvom „Objavuj les, objavuj PEFC.“ Súťaž prebieha v rámci členských krajín PEFC, v termíne od 22. apríla –...