Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Národné novinky

PEFC Slovensko partner medzinárodného stretnutia INTERFOB 2017

Nov 13 2017 INTERFOB (INTER-Européenne FOrêt Bois) je každoročné medzinárodné stretnutie európskych škôl a univerzít organizované študentmi drevárstva a drevárskych technológií. Tohtoročné stretnutie...

TV relácia HALALI: PEFC a mimoprodukčné fukcie lesov

Oct 27 2017 Ďalšie, v poradí tretie pokračovanie televíznej relácie HALALI odvysielanej v RTVS predstavuje certifikačnú schému PEFC ako systém, ktorý pomáha obhospodarovateľom využívať lesy s ohľadom na plnenie ich celospoločenských...

Práca s drevom deti baví

Oct 23 2017 PEFC pokračuje v sérií aktivít zameraných na najmladšiu generáciu. V rámci pravidelných tvorivých dielní si deti z Bratislavy a blízkeho okolia mali možnosť vlastnoručne zostaviť hravý hlavolam vyrobený z...

Portál zodpovednepodnikanie.sk o PEFC certifikácii

Oct 19 2017 Portál zodpovednépodnikanie.sk pomáha firmám porozumieť a osvojiť si myšlienky spoločenskej zodpovednosti. Koncept zodpovedného podnikania predpokladá, že firmy pri svojom podnikaní zohľadňujú okrem tvorby zisku aj záujmy...

PEFC systém náležitej starostlivosti pri prvom uvádzaní dreva na trh

Oct 06 2017 V záujme zjednodušenia preukazovania, udržiavania a pravidelného vyhodnocovania systému náležitej starostlivosti pri prvom uvádzaní dreva na trh, spracoval sekretariát PEFC Slovensko výber indikátorov z technického...

Jubilejná publikácia vydaná na PEFC certifikovanom papieri

Sep 29 2017 UNIVERSITAS TECHNICA IN ZVOLEN 2017 – jubilejná publikácia vydaná pri príležitosti 255. výročia vysokoškolského technického štúdia na Slovensku, 210. výročia vysokoškolského lesníckeho...

Nový informačný panel v Múzeu vo Svätom Antone

Sep 26 2017 Od roku 2012 sa mohli návštevníci Múzea vo Svätom Antone v rámci prehliadky jeho priestorov dozvedieť o význame certifikácie lesov pri podpore trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Prednedávnom prešiel...

GRUBE - nový partner PEFC Slovensko

Aug 14 2017 Podpisom spoločného memoranda o spolupráci medzi PEFC Slovensko a spoločnosťou Lesnícke náradie GRUBE s.r.o obe organizácie vyhlásili svoj spoločný zámer a zaviazali sa: propagovať environmentálne vhodné, spoločensky...

GRUBE odovzdalo cenu

Jul 04 2017 S fotografiou s názvom Hra lúčov obsadil tretie miesto vo fotosúťaži PEFC „Objavuj les, objavuj PEFC“ Emil Rakyta zo Zvolena. Výhernú cenu – poukážku na voľný nákup tovaru v predajni GRUBE v Kováčovej v hodnote 150,-...

Podpora zelených pracovných miest v lesníctve

Jun 29 2017 Spoločný seminár procesu FOREST EUROPE, EHK OSH a FAO „Podpora zelených pracovných miest v lesníckom sektore“ sa uskutočnil 27. a 28. júna v Bratislave. Rokovania sa sústredili na predstavenie príkladov a možnosti podpory...