Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Národné novinky

Les je ako prírodná katedrála ...

Apr 06 2018 Tento mesiac dávame do pozornosti Miroslava Sanigu, účastníka fotosúťaže Objavuj les, objavuj PEFC 2017, s jeho víťaznou fotografiou „Čudujúce sa mláďatká pôtika kapcavého“. Čo cítite k lesom? Od...

19. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Mar 26 2018 Dňa 21.3.2018 sa v Banskej Bystrici konalo 19. valné zhromaždenie PEFC Slovensko, na ktorom sa zúčastnilo 15 riadnych členov združenia, členovia rozhodcovskej komisie, zástupcovia partnerov združenia a prizvaní hostia z Ministerstva pôdohospodárstva a...

Pozvánka na 19. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Feb 20 2018 Pozývame všetkých držiteľov PEFC osvedčení o účasti na regionálnej certifikácii trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a PEFC certifikátov spotrebiteľského reťazca lesných produktov na 19. valné zhromaždenie...

Dotazník pre Zvolenčanov

Feb 06 2018 Národné lesnícke centrum vo Zvolene, člen PEFC Slovensko, organizuje doatzníkový prieskum zameraný na využívanie zelených plôch v meste Zvolen. Všetci Zvolenčania sú pozvaní vyplniť krátky dotazník o...

Pracovné stretnutie organizácii podporujúcich projekt Zvolen mesto lesníctva

Feb 02 2018 2. februára 2018 sa na Mestskom úrade vo Zvolene konalo pracovné stretnutie organizácii zapojených do Memoranda o spolupráci pri propagácii mesta Zvolen ako mesta lesníctva. Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť doterajšie aktivity projektu...

TÜV SÜD Journal - PEFC v koncepte zeleného nakupovania

Jan 29 2018 "Zachovanie prírodných zdrojov pre budúce generácie je výzvou pre nás všetkých. Rovnakú snahu má aj PEFC, najväčší systém certifikácie lesov na svete. Každá spoločnosť, ktorá...

Pravda o lese

Jan 26 2018 Slovenská lesnícka komora, člen združenia PEFC Slovensko v komore ostatných záujmových skupín, prichádza s iniciatívou „Pravda o lese“. Jej cieľom je objektívne informovať laickú i odbornú verejnosť o stave a...

Memorandum o spolupráci pri starostlivosti o lesy

Jan 14 2018 Dňa 11. januára 2018 vo Vyšnej Boci podpísalo PEFC Slovensko spolu s ostatnými zástupcami vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, združení fyzických a právnických osôb v lesnom hospodárstve, vedeckých,...

PF 2018

Dec 20 2017 PEFC Slovensko ďakuje všetkým svojim členom a partnerom za spoluprácu v tomto roku a praje pokojné prežite vianočných sviatkov a šťastný a úspešný rok 2018! V roku 2017 dosiahla výmera PEFC...

RTVS uviedla ďalšiu reportáž o PEFC certifikácii

Dec 04 2017 Relácia Halali odvysielala 2.decembra 2017 poslednú časť z cyklu reportáží o význame a fungovaní PEFC certifikácie na Slovensku. Dokument sa venuje využívaniu PEFC certifikovaného dreva.