Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Národné novinky

Pravda o lese

Jan 26 2018 Slovenská lesnícka komora, člen združenia PEFC Slovensko v komore ostatných záujmových skupín, prichádza s iniciatívou „Pravda o lese“. Jej cieľom je objektívne informovať laickú i odbornú verejnosť o stave a...

Memorandum o spolupráci pri starostlivosti o lesy

Jan 14 2018 Dňa 11. januára 2018 vo Vyšnej Boci podpísalo PEFC Slovensko spolu s ostatnými zástupcami vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, združení fyzických a právnických osôb v lesnom hospodárstve, vedeckých,...

PF 2018

Dec 20 2017 PEFC Slovensko ďakuje všetkým svojim členom a partnerom za spoluprácu v tomto roku a praje pokojné prežite vianočných sviatkov a šťastný a úspešný rok 2018! V roku 2017 dosiahla výmera PEFC...

RTVS uviedla ďalšiu reportáž o PEFC certifikácii

Dec 04 2017 Relácia Halali odvysielala 2.decembra 2017 poslednú časť z cyklu reportáží o význame a fungovaní PEFC certifikácie na Slovensku. Dokument sa venuje využívaniu PEFC certifikovaného dreva.  

PEFC Slovensko partner medzinárodného stretnutia INTERFOB 2017

Nov 13 2017 INTERFOB (INTER-Européenne FOrêt Bois) je každoročné medzinárodné stretnutie európskych škôl a univerzít organizované študentmi drevárstva a drevárskych technológií. Tohtoročné stretnutie...

TV relácia HALALI: PEFC a mimoprodukčné fukcie lesov

Oct 27 2017 Ďalšie, v poradí tretie pokračovanie televíznej relácie HALALI odvysielanej v RTVS predstavuje certifikačnú schému PEFC ako systém, ktorý pomáha obhospodarovateľom využívať lesy s ohľadom na plnenie ich celospoločenských...

Práca s drevom deti baví

Oct 23 2017 PEFC pokračuje v sérií aktivít zameraných na najmladšiu generáciu. V rámci pravidelných tvorivých dielní si deti z Bratislavy a blízkeho okolia mali možnosť vlastnoručne zostaviť hravý hlavolam vyrobený z...

Portál zodpovednepodnikanie.sk o PEFC certifikácii

Oct 19 2017 Portál zodpovednépodnikanie.sk pomáha firmám porozumieť a osvojiť si myšlienky spoločenskej zodpovednosti. Koncept zodpovedného podnikania predpokladá, že firmy pri svojom podnikaní zohľadňujú okrem tvorby zisku aj záujmy...

PEFC systém náležitej starostlivosti pri prvom uvádzaní dreva na trh

Oct 06 2017 V záujme zjednodušenia preukazovania, udržiavania a pravidelného vyhodnocovania systému náležitej starostlivosti pri prvom uvádzaní dreva na trh, spracoval sekretariát PEFC Slovensko výber indikátorov z technického...

Jubilejná publikácia vydaná na PEFC certifikovanom papieri

Sep 29 2017 UNIVERSITAS TECHNICA IN ZVOLEN 2017 – jubilejná publikácia vydaná pri príležitosti 255. výročia vysokoškolského technického štúdia na Slovensku, 210. výročia vysokoškolského lesníckeho...