Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Národné novinky

Dotazník pre Zvolenčanov

Feb 06 2018 Národné lesnícke centrum vo Zvolene, člen PEFC Slovensko, organizuje doatzníkový prieskum zameraný na využívanie zelených plôch v meste Zvolen. Všetci Zvolenčania sú pozvaní vyplniť krátky dotazník o...

Pracovné stretnutie organizácii podporujúcich projekt Zvolen mesto lesníctva

Feb 02 2018 2. februára 2018 sa na Mestskom úrade vo Zvolene konalo pracovné stretnutie organizácii zapojených do Memoranda o spolupráci pri propagácii mesta Zvolen ako mesta lesníctva. Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť doterajšie aktivity projektu...

TÜV SÜD Journal - PEFC v koncepte zeleného nakupovania

Jan 29 2018 "Zachovanie prírodných zdrojov pre budúce generácie je výzvou pre nás všetkých. Rovnakú snahu má aj PEFC, najväčší systém certifikácie lesov na svete. Každá spoločnosť, ktorá...

Pravda o lese

Jan 26 2018 Slovenská lesnícka komora, člen združenia PEFC Slovensko v komore ostatných záujmových skupín, prichádza s iniciatívou „Pravda o lese“. Jej cieľom je objektívne informovať laickú i odbornú verejnosť o stave a...

Memorandum o spolupráci pri starostlivosti o lesy

Jan 14 2018 Dňa 11. januára 2018 vo Vyšnej Boci podpísalo PEFC Slovensko spolu s ostatnými zástupcami vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, združení fyzických a právnických osôb v lesnom hospodárstve, vedeckých,...

PF 2018

Dec 20 2017 PEFC Slovensko ďakuje všetkým svojim členom a partnerom za spoluprácu v tomto roku a praje pokojné prežite vianočných sviatkov a šťastný a úspešný rok 2018! V roku 2017 dosiahla výmera PEFC...

RTVS uviedla ďalšiu reportáž o PEFC certifikácii

Dec 04 2017 Relácia Halali odvysielala 2.decembra 2017 poslednú časť z cyklu reportáží o význame a fungovaní PEFC certifikácie na Slovensku. Dokument sa venuje využívaniu PEFC certifikovaného dreva.  

PEFC Slovensko partner medzinárodného stretnutia INTERFOB 2017

Nov 13 2017 INTERFOB (INTER-Européenne FOrêt Bois) je každoročné medzinárodné stretnutie európskych škôl a univerzít organizované študentmi drevárstva a drevárskych technológií. Tohtoročné stretnutie...

TV relácia HALALI: PEFC a mimoprodukčné fukcie lesov

Oct 27 2017 Ďalšie, v poradí tretie pokračovanie televíznej relácie HALALI odvysielanej v RTVS predstavuje certifikačnú schému PEFC ako systém, ktorý pomáha obhospodarovateľom využívať lesy s ohľadom na plnenie ich celospoločenských...

Práca s drevom deti baví

Oct 23 2017 PEFC pokračuje v sérií aktivít zameraných na najmladšiu generáciu. V rámci pravidelných tvorivých dielní si deti z Bratislavy a blízkeho okolia mali možnosť vlastnoručne zostaviť hravý hlavolam vyrobený z...