Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Národné novinky

Bezpečné dni v práci

Jun 29 2018 Odborový zväz DREVO, LESY VODA (OZ DLV) v spolupráci s PEFC Slovensko zorganizoval 1. ročník súťaže stredných odborných škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorá sa konala v priestoroch SOŠ...

Medzinárodné stretnutie študentov lesníctva na TUZVO

Jun 01 2018 V dňoch 27.5 – 3. 6. 2018 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene  konalo pravidelné stretnutie študentov IFSA  Lesníckych fakúlt z 15 krajín Európy pod názvom "NERM - Large Scale Disturbances". V rámci...

PEFC vyhlasuje fotografickú súťaž Objavuj les, objavuj PEFC 2018

Apr 23 2018 Združenie PEFC Slovensko vyhlasuje druhý ročník medzinárodnej fotografickej súťaže pod názvom „Objavuj les, objavuj PEFC“. Súťaž prebieha v rámci členských krajín PEFC, v termíne od 22. apríla –...

Lesnícke dni 2018

Apr 22 2018 Zaujímavý program pripravili i tento rok organizátori Lesníckych dní 2018. Slávnostné otvorenie na námestí SNP v Zvolene sa nieslo v duchu 100 ročných letokruhov – osláv stého výročia založenia...

Les je ako prírodná katedrála ...

Apr 06 2018 Tento mesiac dávame do pozornosti Miroslava Sanigu, účastníka fotosúťaže Objavuj les, objavuj PEFC 2017, s jeho víťaznou fotografiou „Čudujúce sa mláďatká pôtika kapcavého“. Čo cítite k lesom? Od...

19. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Mar 26 2018 Dňa 21.3.2018 sa v Banskej Bystrici konalo 19. valné zhromaždenie PEFC Slovensko, na ktorom sa zúčastnilo 15 riadnych členov združenia, členovia rozhodcovskej komisie, zástupcovia partnerov združenia a prizvaní hostia z Ministerstva pôdohospodárstva a...

Pozvánka na 19. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Feb 20 2018 Pozývame všetkých držiteľov PEFC osvedčení o účasti na regionálnej certifikácii trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a PEFC certifikátov spotrebiteľského reťazca lesných produktov na 19. valné zhromaždenie...

Dotazník pre Zvolenčanov

Feb 06 2018 Národné lesnícke centrum vo Zvolene, člen PEFC Slovensko, organizuje doatzníkový prieskum zameraný na využívanie zelených plôch v meste Zvolen. Všetci Zvolenčania sú pozvaní vyplniť krátky dotazník o...

Pracovné stretnutie organizácii podporujúcich projekt Zvolen mesto lesníctva

Feb 02 2018 2. februára 2018 sa na Mestskom úrade vo Zvolene konalo pracovné stretnutie organizácii zapojených do Memoranda o spolupráci pri propagácii mesta Zvolen ako mesta lesníctva. Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť doterajšie aktivity projektu...

TÜV SÜD Journal - PEFC v koncepte zeleného nakupovania

Jan 29 2018 "Zachovanie prírodných zdrojov pre budúce generácie je výzvou pre nás všetkých. Rovnakú snahu má aj PEFC, najväčší systém certifikácie lesov na svete. Každá spoločnosť, ktorá...