Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Národné novinky

Program vzdelávania pre účastníkov certifikácie lesov v regióne STRED

May 02 2011 Združenie certifikácie lesov Slovenska, ako národný riadiaci orgán PEFC v Slovenskej republike, organizuje základný vzdelávací program určený pre účastníkov regionálnej certifikácie lesov v regióne STRED.   Školenie sa uskutoční dňa 17.5.2011 o 13:30 hod. v zasadačke Generálneho...

Seminár k revidovanému štandardu PEFC spotrebiteľského reťazca

Apr 10 2011 Po sérií niekoľkých webinárov a odbornom seminári usporiadanom Radou PEFC, Združenie certifikácie lesov Slovenska, ako národný riadiaci orgán PEFC v SR, zorganizovalo základný vzdelávací program pre účastníkov certifikačného procesu spotrebiteľského reťazca PEFC. Cieľom seminára, ktorý sa konal...

Program vzdelávania pre účastníkov certifikácie lesov v regióne ZÁPAD

Feb 25 2011 Združenie certifikácie lesov Slovenska, ako národný riadiaci orgán PEFC v Slovenskej republike, organizuje základný vzdelávací program určený pre účastníkov regionálnej certifikácie lesov v regióne ZÁPAD.   Školenie sa uskutoční dňa 17.3.2011 o 9:00 hod. v zasadačke Ústavu lesníckeho...

Rio deklarácia

Feb 25 2011 14. valné zhromaždenie Rady PEFC, ktoré sa konalo 12.11.2010 v Rio de Janeiro v Brazílií schválilo PEFC deklaráciu. Deklarácia definuje základné princípy pre zachovanie lesov a plnenie ich všeužitočných funkcií pre spoločnosť. Rio deklarácia v slovenskom jazyku Súhlas s princípmi deklarácie...

Nové medzinárodné dokumenty Rady PEFC

Jan 10 2011 Valné zhromaždenie Rady PEFC schválilo dňa 12.11.2010 zmeny v medzinárodných dokumentoch týkajúcich sa spotrebiteľského reťazca a používania loga PEFC: PEFC ST 2002:2010, Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements PEFC ST 2001:2008, PEFC logo Usage Rules – Requirements, Second...

Medzinárodné uznanie SFCS Radou PEFC

Jan 10 2011 Po takmer dvojročnom procesu revízie a po úspešnom medzinárodnomo posudzovaní aktualizovaných požiadaviek bol Slovenský systém certifikácie lesov (SFCS) opätovne uznaný za súčasť celosvetovo najväčšieho systému certifikácie lesov PEFC na obdobie nasledujúcich 5 rokov do 28.7.2015. Opätovné uznanie...