Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Národné novinky

Rio deklarácia

Feb 25 2011 14. valné zhromaždenie Rady PEFC, ktoré sa konalo 12.11.2010 v Rio de Janeiro v Brazílií schválilo PEFC deklaráciu. Deklarácia definuje základné princípy pre zachovanie lesov a plnenie ich všeužitočných funkcií pre spoločnosť. Rio deklarácia v slovenskom jazyku Súhlas s princípmi deklarácie...

Nové medzinárodné dokumenty Rady PEFC

Jan 10 2011 Valné zhromaždenie Rady PEFC schválilo dňa 12.11.2010 zmeny v medzinárodných dokumentoch týkajúcich sa spotrebiteľského reťazca a používania loga PEFC: PEFC ST 2002:2010, Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements PEFC ST 2001:2008, PEFC logo Usage Rules – Requirements, Second...

Medzinárodné uznanie SFCS Radou PEFC

Jan 10 2011 Po takmer dvojročnom procesu revízie a po úspešnom medzinárodnomo posudzovaní aktualizovaných požiadaviek bol Slovenský systém certifikácie lesov (SFCS) opätovne uznaný za súčasť celosvetovo najväčšieho systému certifikácie lesov PEFC na obdobie nasledujúcich 5 rokov do 28.7.2015. Opätovné uznanie...