Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Národné novinky

Zmena názvu

Jun 21 2011 Združenie certifikácie lesov Slovenska (ZCLS) mení názov na PEFC Slovensko (PEFC SK)   Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Združenia certifikácie lesov Slovenska a registrácii nových stanov združenia, sa splatnosťou od 1.6.2011 mení názov ZCLS na PEFC Slovensko.   Ostatné kontakté...

Zmena názvu ZCLS

Jun 17 2011 Združenie certifikácie lesov Slovenska (ZCLS) mení názov na PEFC Slovensko (PEFC SK)   Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Združenia certifikácie lesov Slovenska a registrácii nových stanov združenia, sa splatnosťou od 1.6.2011 mení názov ZCLS na PEFC Slovensko.   Ostatné kontakté...

Program vzdelávania pre účastníkov certifikácie lesov v regióne VÝCHOD

Jun 03 2011 Združenie certifikácie lesov Slovenska, ako národný riadiaci orgán PEFC v Slovenskej republike, organizuje základný vzdelávací program určený pre účastníkov regionálnej certifikácie lesov v regióne VÝCHOD.   Školenia sa uskutočnia nasledovne:     22.6.2011 -  Prešov -...

Program vzdelávania pre účastníkov certifikácie lesov v regióne SEVER

May 02 2011 Združenie certifikácie lesov Slovenska, ako národný riadiaci orgán PEFC v Slovenskej republike, organizuje základný vzdelávací program určený pre účastníkov regionálnej certifikácie lesov v regióne STRED.   Školenie sa uskutoční dňa 31.5.2011   Miesta konania: 1. Ružomberok -...

Program vzdelávania pre účastníkov certifikácie lesov v regióne STRED

May 02 2011 Združenie certifikácie lesov Slovenska, ako národný riadiaci orgán PEFC v Slovenskej republike, organizuje základný vzdelávací program určený pre účastníkov regionálnej certifikácie lesov v regióne STRED.   Školenie sa uskutoční dňa 17.5.2011 o 13:30 hod. v zasadačke Generálneho...

Seminár k revidovanému štandardu PEFC spotrebiteľského reťazca

Apr 10 2011 Po sérií niekoľkých webinárov a odbornom seminári usporiadanom Radou PEFC, Združenie certifikácie lesov Slovenska, ako národný riadiaci orgán PEFC v SR, zorganizovalo základný vzdelávací program pre účastníkov certifikačného procesu spotrebiteľského reťazca PEFC. Cieľom seminára, ktorý sa konal...

Program vzdelávania pre účastníkov certifikácie lesov v regióne ZÁPAD

Feb 25 2011 Združenie certifikácie lesov Slovenska, ako národný riadiaci orgán PEFC v Slovenskej republike, organizuje základný vzdelávací program určený pre účastníkov regionálnej certifikácie lesov v regióne ZÁPAD.   Školenie sa uskutoční dňa 17.3.2011 o 9:00 hod. v zasadačke Ústavu lesníckeho...

Rio deklarácia

Feb 25 2011 14. valné zhromaždenie Rady PEFC, ktoré sa konalo 12.11.2010 v Rio de Janeiro v Brazílií schválilo PEFC deklaráciu. Deklarácia definuje základné princípy pre zachovanie lesov a plnenie ich všeužitočných funkcií pre spoločnosť. Rio deklarácia v slovenskom jazyku Súhlas s princípmi deklarácie...

Nové medzinárodné dokumenty Rady PEFC

Jan 10 2011 Valné zhromaždenie Rady PEFC schválilo dňa 12.11.2010 zmeny v medzinárodných dokumentoch týkajúcich sa spotrebiteľského reťazca a používania loga PEFC: PEFC ST 2002:2010, Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements PEFC ST 2001:2008, PEFC logo Usage Rules – Requirements, Second...

Medzinárodné uznanie SFCS Radou PEFC

Jan 10 2011 Po takmer dvojročnom procesu revízie a po úspešnom medzinárodnomo posudzovaní aktualizovaných požiadaviek bol Slovenský systém certifikácie lesov (SFCS) opätovne uznaný za súčasť celosvetovo najväčšieho systému certifikácie lesov PEFC na obdobie nasledujúcich 5 rokov do 28.7.2015. Opätovné uznanie...