Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Národné novinky

Medzinárodné uznanie SFCS Radou PEFC

Jan 10 2011 Po takmer dvojročnom procesu revízie a po úspešnom medzinárodnomo posudzovaní aktualizovaných požiadaviek bol Slovenský systém certifikácie lesov (SFCS) opätovne uznaný za súčasť celosvetovo najväčšieho systému certifikácie lesov PEFC na obdobie nasledujúcich 5 rokov do 28.7.2015. Opätovné uznanie...