Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Národné novinky

Podpíšte Rio deklaráciu certifikácie lesov!

Apr 04 2012 Rio deklarácia certifikácie lesov, odštartovaná v Rio v 2010, vychádza z myšlienky potreby jednotného súboru princípov, ktorý poskytne návod pre lepšiu podporu certifikácie lesov a jej postupný rozvoj v prospech trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Vo svojej preambule deklarácie...

Lesy – kľúč k zelenej ekonomike, k environmentálnemu rozvoju a sociálnej stabilite vidieka

Feb 07 2012 Rada PEFC Slovensko sa obrátila na všetky relevantné strany s návrhmi obsahu budúceho vládneho programu, ktorých realizácia bude prínosom pre rozvoj vidieckych oblastí Slovenska, zlepší podmienky pri napĺňaní medzinárodne uznaných štandardov trvalo udržateľného  obhospodarovania lesov a...

Odporúčania pre obchodnú politiku v obchode s drevom a výrobkami z dreva na podporu TUOL

Feb 07 2012 Plnohodnotné naplnenie myšlienky podpory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov prostredníctvom certifikácie vyžaduje prepojenosť celého reťazca produkcie drevnej suroviny, spracovania dreva a výroby medziproduktov a konečných výrobkov na báze dreva.  Odporúčania pre obchodnú...

Dopady návrhu zákona o ochrane prírody a krajiny na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

Feb 07 2012 Ministerstvo životného prostredia, aj napriek vládnym programom deklarovaným dialógom medzi vlastníkmi, ochranármi a vedeckou obcou, vypracovalo návrh zákona ochrane prírody a krajiny úzko špecializovaným okruhom ľudí s prostredia environmentálnych nevládnych organizácii a prírodovedných...

PEFC na výstave v Národnej rade SR

Sep 22 2011 PEFC Slovensko propagovalo myšlienku certifikácie lesov na výstave "Lesy pre ľudí, ktorá sa uskutočnila na pôde Národnej rady Slovenskej republiky v dňoch 7.-16.9.2011. Slávnostného otvorenia výstavy sa zúčastnili poprední predstavitelia lesníckych  inštitúcií, zástupcovia Ministerstva...

Memorandum o podpore TUOL

Jun 23 2011 Dňa 15.6.2011 podpísali PEFC Slovensko a Slovenská poľovnícka komora spoločné Memorandum o podpore trvalo udržateľného obospoaradovania lesov. Memorandum bolo podpísané počas celoštátnej výstavy Poľovníctvo a príroda v Bratislave. Slovenská poťovnícka komora sa tak stala ďalším, v poradí tretím...

Zmena názvu

Jun 21 2011 Združenie certifikácie lesov Slovenska (ZCLS) mení názov na PEFC Slovensko (PEFC SK)   Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Združenia certifikácie lesov Slovenska a registrácii nových stanov združenia, sa splatnosťou od 1.6.2011 mení názov ZCLS na PEFC Slovensko.   Ostatné kontakté...

Zmena názvu ZCLS

Jun 17 2011 Združenie certifikácie lesov Slovenska (ZCLS) mení názov na PEFC Slovensko (PEFC SK)   Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Združenia certifikácie lesov Slovenska a registrácii nových stanov združenia, sa splatnosťou od 1.6.2011 mení názov ZCLS na PEFC Slovensko.   Ostatné kontakté...

Program vzdelávania pre účastníkov certifikácie lesov v regióne VÝCHOD

Jun 03 2011 Združenie certifikácie lesov Slovenska, ako národný riadiaci orgán PEFC v Slovenskej republike, organizuje základný vzdelávací program určený pre účastníkov regionálnej certifikácie lesov v regióne VÝCHOD.   Školenia sa uskutočnia nasledovne:     22.6.2011 -  Prešov -...

Program vzdelávania pre účastníkov certifikácie lesov v regióne SEVER

May 02 2011 Združenie certifikácie lesov Slovenska, ako národný riadiaci orgán PEFC v Slovenskej republike, organizuje základný vzdelávací program určený pre účastníkov regionálnej certifikácie lesov v regióne STRED.   Školenie sa uskutoční dňa 31.5.2011   Miesta konania: 1. Ružomberok -...