Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Národné novinky

PEFC vyhlasuje fotografickú súťaž "Objavuj les, objavuj PEFC 2019"

Apr 25 2019 Združenie PEFC Slovensko vyhlasuje tretí ročník medzinárodnej amatérskej fotografickej súťaže pod názvom „Objavuj les, objavuj PEFC“. Súťaž prebieha v rámci členských krajín PEFC a potrvá do 5. júna...

CHRÁNENÉ ÚZEMIA (video)

Apr 03 2019 Na lesnom pôdnom fonde sa nachádza väčšina chránených území SR, v ktorých úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny vykonávajú inštitúcie Štátnej ochrany prírody....

20. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Apr 01 2019 Dňa 29.3.2019 sa v Banskej Bystrici konalo 20. valné zhromaždenie PEFC Slovensko, na ktorom sa zúčastnilo 18 riadnych členov združenia, členovia rozhodcovskej komisie, zástupcovia partnerov združenia a prizvaní hostia z Ministerstva pôdohospodárstva a...

Pozvánka na 20. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Mar 11 2019 Pozývame všetkých držiteľov PEFC osvedčení o účasti na regionálnej certifikácii trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a PEFC certifikátov spotrebiteľského reťazca lesných produktov na 20. valné zhromaždenie...

VYSOKÁ BIODIVERZITA (video)

Mar 07 2019 Slovensko má zachovanú biologickú diverzitu. Les je životným prostredím viac ako 28 tis. živočíšnych druhov a viac ako 11 tis. druhov rastlín, húb a rias, ktoré žijú vo vzájomnej rovnováhe. Narušenie...

PRÍRODE BLÍZKA STAROSTLIVOSŤ (Video)

Dec 03 2018 Lesy a ich trvalo udržateľné obhospodarovanie je na Slovensku dlhodobo založené na funkčne integrovanom prístupe. Všetky lesy plnia komplex funkcií, ktoré sú však využívané rôznym spôsobom a rôznou mierou v...

O lese v lese - spoločenská hra

Nov 26 2018 Po vydaní kvalitnej informačnej brožúry „Na lesoch záleží“ a sérii dvanástich krátkych videí s kľúčovými lesníckymi posolstvami, PEFC Slovensko prichádza v rámci svojej tohtoročnej komunikačnej...

Viete že...? Na lesoch záleží

Nov 26 2018 PEFC Slovensko vydalo informačnú brožúru s názvom „Viete že...? Na lesoch záleží“. Cieľom publikácie je sprostredkovať širokej verejnosti informácie o tom, že rozumné a cieľavedomé využívanie lesov v prospech...

Otvorený list predsedovi vlády SR

Nov 07 2018 Združenie PEFC Slovensko adresovalo otvorený list predsedovi vlády Slovenskej republiky, v ktorom sa uvádza, že novela zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny z dielne Ministerstva životného prostredia SR prispieva k pokračovaniu v nekonečnom, nič...

SPOLOČENSTVÁ LESOV NA SLOVENSKU (Video)

Oct 23 2018 Dreviny a ich spoločenstvá sa vyskytujú aspoň na polovici územia našej republiky. Sú významným zdrojom obnoviteľných surovín a plnia v krajine významné funkcie, ktoré sú z hľadiska ekologickej stability...