Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Národné novinky

Počet držiteľov PEFC certifikátu C-o-C dosiahol 100

Sep 17 2018 Koncom augusta 2018 dosiahol počet PEFC držiteľov spotrebiteľského reťazca (C-o-C) na Slovensku počet 100. PEFC certifikácia spotrebiteľského reťazca predstavuje mechanizmus na sledovanie certifikovanej suroviny z lesa po konečné výrobky, čím sa...

Poštová banka, a.s. začala používať environmentálnu značku PEFC

Jul 04 2018 Poštová banka, a.s. rozširuje aktivity v rámci zeleného bankovníctva. Ako prvá banka pôsobiaca na slovenskom trhu začala používať recyklovaný ekopapier certifikovaný značkou PEFC. Rozhodnutím používať...

Veverička zvíťazila v súťaži „Objavuj les, objavuj PEFC“

Jul 03 2018 Pôsobivá atmosféra záberu veverice obyčajnej najviac zaujala porotu amatérskej fotografickej súťaže Objavuj les, objavuj PEFC 2018. Na ten správny okamih si počkal autor fotografie Martin Šebesta na vrchu Ježová severozápadne od...

Bezpečné dni v práci

Jun 29 2018 Odborový zväz DREVO, LESY VODA (OZ DLV) v spolupráci s PEFC Slovensko zorganizoval 1. ročník súťaže stredných odborných škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorá sa konala v priestoroch SOŠ...

Medzinárodné stretnutie študentov lesníctva na TUZVO

Jun 01 2018 V dňoch 27.5 – 3. 6. 2018 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene  konalo pravidelné stretnutie študentov IFSA  Lesníckych fakúlt z 15 krajín Európy pod názvom "NERM - Large Scale Disturbances". V rámci...

PEFC vyhlasuje fotografickú súťaž Objavuj les, objavuj PEFC 2018

Apr 23 2018 Združenie PEFC Slovensko vyhlasuje druhý ročník medzinárodnej fotografickej súťaže pod názvom „Objavuj les, objavuj PEFC“. Súťaž prebieha v rámci členských krajín PEFC, v termíne od 22. apríla –...

Lesnícke dni 2018

Apr 22 2018 Zaujímavý program pripravili i tento rok organizátori Lesníckych dní 2018. Slávnostné otvorenie na námestí SNP v Zvolene sa nieslo v duchu 100 ročných letokruhov – osláv stého výročia založenia...

Les je ako prírodná katedrála ...

Apr 06 2018 Tento mesiac dávame do pozornosti Miroslava Sanigu, účastníka fotosúťaže Objavuj les, objavuj PEFC 2017, s jeho víťaznou fotografiou „Čudujúce sa mláďatká pôtika kapcavého“. Čo cítite k lesom? Od...

19. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Mar 26 2018 Dňa 21.3.2018 sa v Banskej Bystrici konalo 19. valné zhromaždenie PEFC Slovensko, na ktorom sa zúčastnilo 15 riadnych členov združenia, členovia rozhodcovskej komisie, zástupcovia partnerov združenia a prizvaní hostia z Ministerstva pôdohospodárstva a...

Pozvánka na 19. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Feb 20 2018 Pozývame všetkých držiteľov PEFC osvedčení o účasti na regionálnej certifikácii trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a PEFC certifikátov spotrebiteľského reťazca lesných produktov na 19. valné zhromaždenie...