Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Národné novinky

TOP 5 fotografií Objavuj les, objavuj PEFC 2019

Jun 28 2019 Porota vybrala najlepšie fotografie národného kola súťaže Objavuj les, objavuj PEFC, ktoré zabojujú o medzinárodnú cenu PEFC fotograf roka 2019. Les ako miesto oddychu, zážitkov a pracovné prostredie, tak znela téma 3....

Nové postupy tvorby certifikačných štandardov zdôrazňujú princíp spoluúčasti a konsenzu

May 22 2019 Členovia PEFC Slovensko schválili aktualizované postupy tvorby dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov. Potreba revízie interného normatívneho dokumentu ND SFCS 002 Tvorba, preskúmanie a revízia dokumentov...

Druhý ročník súťaže „Bezpečné dni v práci“

May 02 2019 V piatok 26. apríla sa v areáli Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove uskutočnil 2. ročník celoslovenskej súťaže žiakov stredných odborných škôl lesníckeho, drevárskeho, stavbárskeho a...

PEFC na Lesníckych dňoch vo Zvolene

Apr 28 2019 PEFC vo Zvolene učil deti sadiť stromy Les ako živá učebňa - tak znela hlavná téma 13. ročníka najväčšieho celoslovenského podujatia venovaného lesom a lesníkom. Zvolenské námestie sa v posledný...

PEFC vyhlasuje fotografickú súťaž "Objavuj les, objavuj PEFC 2019"

Apr 25 2019 Združenie PEFC Slovensko vyhlasuje tretí ročník medzinárodnej amatérskej fotografickej súťaže pod názvom „Objavuj les, objavuj PEFC“. Súťaž prebieha v rámci členských krajín PEFC a potrvá do 5. júna...

CHRÁNENÉ ÚZEMIA (video)

Apr 03 2019 Na lesnom pôdnom fonde sa nachádza väčšina chránených území SR, v ktorých úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny vykonávajú inštitúcie Štátnej ochrany prírody....

20. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Apr 01 2019 Dňa 29.3.2019 sa v Banskej Bystrici konalo 20. valné zhromaždenie PEFC Slovensko, na ktorom sa zúčastnilo 18 riadnych členov združenia, členovia rozhodcovskej komisie, zástupcovia partnerov združenia a prizvaní hostia z Ministerstva pôdohospodárstva a...

Pozvánka na 20. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Mar 11 2019 Pozývame všetkých držiteľov PEFC osvedčení o účasti na regionálnej certifikácii trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a PEFC certifikátov spotrebiteľského reťazca lesných produktov na 20. valné zhromaždenie...

VYSOKÁ BIODIVERZITA (video)

Mar 07 2019 Slovensko má zachovanú biologickú diverzitu. Les je životným prostredím viac ako 28 tis. živočíšnych druhov a viac ako 11 tis. druhov rastlín, húb a rias, ktoré žijú vo vzájomnej rovnováhe. Narušenie...

PRÍRODE BLÍZKA STAROSTLIVOSŤ (Video)

Dec 03 2018 Lesy a ich trvalo udržateľné obhospodarovanie je na Slovensku dlhodobo založené na funkčne integrovanom prístupe. Všetky lesy plnia komplex funkcií, ktoré sú však využívané rôznym spôsobom a rôznou mierou v...