Druhý ročník súťaže „Bezpečné dni v práci“ - Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Druhý ročník súťaže „Bezpečné dni v práci“

May 02 2019

V piatok 26. apríla sa v areáli Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove uskutočnil 2. ročník celoslovenskej súťaže žiakov stredných odborných škôl lesníckeho, drevárskeho, stavbárskeho a technického zamerania „Bezpečné dni v práci“. Popri hlavnom organizátori súťaže Odborovom zväze Drevo – Lesy – Voda sa združenie PEFC Slovensko už po druhýkrát podieľalo na jej spoluorganizácii. Cieľom podujatia bolo prostredníctvom zdravej súťaživosti mladých ľudí rozvíjať ich záujem o problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tá je mimochodom i jednou z významných súčastí požiadaviek Slovenského systému certifikácie lesov.

Druhého ročníka súťaže sa zúčastnilo 30 žiakov z 10 stredných odborných škôl z celého Slovenska. Súťažiaci vypĺňali vedomostný test, riešili modelové situácie, poskytovali prvú pomoc zranenému figurantovi, poskytovali umelé dýchanie a masáž srdca. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v popoludňajších hodinách. V súťaži družstiev si putovný pohár predsedníčky OZ D-L-V JUDr. Vlasty Szabovej odniesol tím zo Strednej odbornej školy technickej v Prešove pred strieborným tímom „domácich“ zo Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove a bronzovým tímom zo Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici.

Predseda PEFC Slovensko Ing. František Štulajter, CSc. odovzdal súťažiacim tímom spoločenskú hru z dielne PEFC Slovensko "O lese v lese".

BDvP 1

BDvP 2

BDvP 3