O lese v lese - spoločenská hra - Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

O lese v lese - spoločenská hra

Nov 26 2018

Po vydaní kvalitnej informačnej brožúry „Na lesoch záleží“ a sérii dvanástich krátkych videí s kľúčovými lesníckymi posolstvami, PEFC Slovensko prichádza v rámci svojej tohtoročnej komunikačnej kampane s ďalším podporným nástrojom, ktorý je určený prioritne mladšej generácii. Je ním spoločenská hra „O lese v lese“, ktorej autormi sú Ing. Zdenko Kováč a Mgr. Anna Sliacka.

Hra má napomôcť v úsilí vysvetľovať laickej verejnosti princípy a postupy pri obhospodarovaní lesov. Hra zábavnou formou poskytuje základné vedomosti o zákonitostiach života lesov, o ich úlohách a funkciách pri tvorbe zdravého životného prostredia (ekosystémové služby) a o podmienkach zodpovednej, plánovitej starostlivosti o ne. Hráči pri potulkách slovenskými lesmi si vypestujú svoj vlastný les. Popritom musia dbať na plnenie všetkých jeho funkcií a zabezpečovať povinností obhospodarovateľa lesa, čo však nie je zadarmo. Zdroje získavajú predajom stromov zo svojho lesa.

No les nie je len drevo. Jeho súčasťou je aj viac ako 11 000 druhov rastlín a viac ako 28 000 živočíšnych druhov. Zelené, zdravé lesy, priaznivo pôsobia na vodný režim v krajine, chránia pôdu pred eróziou, klímu pred emisiami, sú pľúcami zeme, miestom pre oddych a rekreáciu a zároveň pôsobia ako zelený lekár. Preto je potrebné aby lesy, a nielen tie slovenské ostali zachované aj pre budúce generácie.

Súčasťou hry sú aj kvízové otázky. Ich účelom je hráčov niečo naučiť, pripomenúť, vysvetliť a nie skúšať.

Veríme, že nová hra sprostredkuje zábavu a ponaučenie nielen deťom ale aj dospelým.

Hru si môžete objednať prostredníctvom objednávkového kupónu.

 hra pole web