Okrúhly stôl o právne záväznej dohode o lesoch v Európe - Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Okrúhly stôl o právne záväznej dohode o lesoch v Európe

Oct 01 2018

Zástupcovia signatárskych štátov FOREST EUROPE (Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe) sa stretli v Bratislave, aby prerokovali návrhy k právne záväznej dohode o lesoch v Európe. Bratislavský okrúhly stôl, ktorý sa konal 19. – 20. septembra, poskytol platformu na diskusie o možnosti obnovenia oficiálnych rokovaní o celoeurópskom dohovore o lesoch.

V rámci sprievodného programu stretnutia, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 80 expertov na lesnícku politiku z 30 krajín Európy, sa prezentovali vybrané témy slovenského lesníctva. Téma, ktorú okrem predstavenia Slovenského systému certifikácie lesov uviedlo PEFC Slovensko pod názvom Poďte s nami do lesa, sa venovala video prezentácii základných funkcií lesa.

FE LBA 1

FE LBA 2

FE LBA 4