VÝZNAM LESOV (Video) - Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

VÝZNAM LESOV (Video)

Sep 19 2018

Stromy a najmä lesy majú v živote ľudstva významné postavenie. Nie je to len pre ich krásu, tvarové zvláštnosti, pre ich príbehy, ale najmä pre ich nenahraditeľnosť a množstvo úžitkov, ktoré poskytovali a poskytujú ľuďom. Obrazne povedané, život človeka je z lesmi a ich hlavným produktom – drevom, spätý od kolísky až po hrob. Poskytovali mu potravu, liečivá, drevo na oheň a na stavbu obydlí, surovinu na výrobu hračiek pre deti a ozdôb pre ženy. Zároveň mu poskytovali tieň pred páliacim slnkom a úkryt pred nepriateľom a inou nepohodou. Aj dnes sú mnohé funkcie stromov a ich spoločenstiev pre život človeka veľmi významné, aj keď veľakrát nedoceňované.