Poštová banka, a.s. začala používať environmentálnu značku PEFC - Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Poštová banka, a.s. začala používať environmentálnu značku PEFC

Jul 04 2018

Poštová banka, a.s. rozširuje aktivity v rámci zeleného bankovníctva. Ako prvá banka pôsobiaca na slovenskom trhu začala používať recyklovaný ekopapier certifikovaný značkou PEFC.

Rozhodnutím používať poštové obálky vyrobené z PEFC certifikovaného papiera z trvalo udržateľných zdrojov a navyše aj z recyklovaného papiera urobila Poštová banka, a.s. ďalší krok k rozšíreniu svojich aktivít v rámci zeleného bankovníctva. „Sme radi, že sme aj týmto krokom mohli prispieť k zviditeľneniu spoločenskej zodpovednosti v oblasti ochrany životného prostredia, podpore lokálnych komunít a k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja,“ uviedla Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky.

Stala sa tak prvou bankou na pôsobiacou na slovenskom trhu, ktorá používa PEFC certifikačnú schému. V európskych krajinách ju v rámci svojho zeleného nakupovania používajú veľké bankové a finančné inštitúcie ako je Crédit Agricole, KBC alebo Delta Lloyd, nadnárodné obchodné a retailové spoločnosti a čoraz viac sa objavuje na oblečení vyrobenom z drevných vlákien. Logo PEFC, ktorým je symbol zeleného stromu, umožňuje nákupcom a spotrebiteľom jednoducho a spoľahlivo identifikovať PEFC certifikované produkty.

PEFC Slovensko vníma rozhodnutie Poštovej banky vnímame ako pozitívny krok. Nákupom obálok vyrobených z PEFC certifikovaného papiera banka podporila udržateľné využívanie lesných zdrojov a zároveň prispela k ochrane aj slovenských lesov, ktoré sú značkou PEFC pokryté. Výmera PEFC certifikovaných lesov na Slovensku v súčasnosti prevyšuje 1,2 mil. ha lesov, čo predstavuje 62% pokrytia územia SR. „PEFC na Slovensku je tak najväčší systém certifikácie lesov, ktorý zabezpečuje a potvrdzuje, že lesné zdroje sú obhospodarované a využívané udržateľným spôsobom.

PB obalky