Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PEFC vyhlasuje fotografickú súťaž Objavuj les, objavuj PEFC 2018

Apr 23 2018

Hard work Tony PotasZdruženie PEFC Slovensko vyhlasuje druhý ročník medzinárodnej fotografickej súťaže pod názvom „Objavuj les, objavuj PEFC“. Súťaž prebieha v rámci členských krajín PEFC, v termíne od 22. apríla – Svetového dňa Zeme do 5. júna 2018, ktorý je Svetovým dňom životného prostredia.

Novinkou druhého ročníka medzinárodnej fotografickej súťaže je zúženie tematického záberu prác. Základom ostáva les v jeho rozmanitých podobách, avšak s dôrazom na dokumentárnu formu fotografie zachytávajúcu význam lesa pre človeka a plnenie jeho celospoločenských funkcií napr.:

  • lesný ekosystém (krajina, porast, stromy, voda, pôda ...),
  • kolobeh života lesa (rast, mohutnosť, zdravie, škodcovia, choroby, odchádzanie ...),
  • les ako miesto zážitkov a relaxácie (rekreácia, hubárčenie, zber lesných plodov ...),
  • les ako pracovné prostredie (zalesňovanie, práca v lese, vedecký výskum ...),
  • les ako miesto športových aktivít (beh, cyklistika, turistika ...),
  • les ako učebnica (výlety a poznávanie lesa, vzdelávanie detí a mládeže ...).

003 Hra lucovDo súťaže sa môže zapojiť každý, kto má rád les a fotografovanie. Môže ňou byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov žijúca na území Slovenskej republiky. Stačí, ak zašlete svoje fotografie cez Instagram uvedením hashtagu #objavujles.

Víťazi slovenského kola súťaže budú vyhlásení do 30. júna 2018. Rozhodne o nich komisia zložená z 3 členov, ktorí sa venujú práci s verejnosťou a mediálnej podpore v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a využívania lesných produktov.

Päť najlepších fotografií postupuje do medzinárodného kola do Ženevy, v ktorej sa súťaži o „Cenu PEFC fotograf roka 2018“. Absolútny víťaz medzinárodného kola získava účasť na PEFC týždni certifikácie lesov 2018 v Ženeve vo Švajčiarsku alebo finančnú hotovosť 3000,- CHF. Najlepších 12 fotografií z celého sveta bude vystavených počas PEFC týždňa certifikácie lesov v hoteli Movenpick v Ženeve v novembri 2018 a zverejnených v kalendári PEFC ‘Experience Forests, Experience PEFC’ na rok 2019.

Podrobné informácie a pravidlá súťaže nájdete na web stránke súťaže Objavuj les, objavuj PEFC“.